ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kam za řemesly ???

A co třeba do kostela?! My s 6.A a s 6.B vyrazili do bystřického kostela sv. Vavřince.

Co jsme se dozvěděli?

 

Několik informací k jeho historii, žáci si poznamenali, v jakém stavebním slohu je současná podoba kostela, mohli srovnat stavební možnosti v dřívějších dobách s možnostmi dnešními, pojmenovávali profese, které se podílely a v současné době podílejí na stavbě budov. Prozkoumali jsme i vnitřní část kostela, charakterizovali řemeslníky, kteří se na výzdobě podíleli.

S 6.A jsme měli štěstí, že jsme zaslechli zvuk varhan. Opravdu se krásně nesl prostorem kostelní lodi a rázem navodil sváteční atmosféru. Průvodcem na cestě mezi spoustou zajímavých a mnohdy i nových informací se stala Mgr. Bc. Jitka Čechová, která nám dokázala poutavě přiblížit kostel sv. Vavřince zase z jiného úhlu pohledu a zahrnula nás spoustou pozoruhodností. Patří jí náš dík.