ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Předměty

 Předmět Vyučující
Anglický jazyk Blajzeová Ivana Mgr. / Němcová Jitka Mgr. / Poláchová Eva Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr.
Český jazyk a literatura Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr. / Nebolová Marie Mgr.
Člověk a moderní svět Černá Marcela Mgr.
Člověk a svět práce Vencálek Radoslav RNDr.
Dějepis Horáková Marie Mgr./ Nebolová Marie Mgr. / Sobotka Miloslav
Fyzika Vencálek Radoslav RNDr.
Hudební výchova Sláma Jaroslav Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr.
Chemie Černá Marcela Mgr.
IKT Sobotka Miloslav
Konverzace v anglickém jazyce Němcová Jitka Mgr.
Matematika Kuncová Dana Mgr. / Blajzeová Ivana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Náboženství Rozehnal Karel MUDr. Mgr. / Čechová Jitka Mgr. Bc. / Peňázová Vladimíra Ing.
Německý jazyk Dvořáková Kateřina Mgr.
Pracovní činnosti Jeřábková Jitka Mgr.
Přírodopis Černá Marcela Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Psaní na klávesnici Horáková Marie Mgr. / Blajzeová Ivana Mgr.
Ruský jazyk Martincová Veronika Mgr. / Horáková Marie Mgr.
Sborový zpěv Nosková Hana Mgr.
Seminář ze zeměpisu Klusáková Romana Mgr.
Seminář z matematiky Blajzeová Ivana Mgr.
Sportovní hry Šiborová Věra Mgr. / Martincová Veronika Mgr.
Sportovní výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Tělesná výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Vaření Horáková Marie Mgr.
Výchova ke zdraví Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova k občanství Sobotka Miloslav / Němcová Jitka Mgr.
Výtvarná výchova Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr.
Výtvarné techniky Koscielniaková Jana Mgr.
Zeměpis Horáková Marie Mgr. / Klusáková Romana Mgr.
1. stupeň Bártová Jana Mgr. / Čuhelová Iveta Mgr. / Gregorová Marie Mgr. / Havelková Alena / Humpolíčková Jitka Mgr. / Mejzlíková Eva Mgr. / Nosková Hana Mgr./ Šikulová Jana Mgr. / Ťupová Zdeňka Mgr. / Uhlířová Pavlína Mgr. / Zítková Jana Mgr.