ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Nová verze Školního a "Klasifikačního" řádu od 1.2.2017

31. 1. 2017

Vážení rodiče,

pod záložkou Dokumenty a formuláře naleznete novou verzi Školního řádu a jeho součásti Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ("Klasifikační řád"). Účinnost od 1.2.2017.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Oznámení o dnech volna 18.11. a 22.12.2016

8. 11. 2016

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji na pátek 18. listopadu 2016 a na čtvrtek 22. prosince 2016 pro žáky naší školy dva dny volna z organizačních a provozních důvodů. Provoz školní družiny bude v tyto dny zajištěn pro sem přihlášené děti a dále pro žáky 1. stupně dle požadavků rodičů, a to až do naplnění kapacity všech 4 oddělení. Stravování ve školní výdejně bude zajištěno pro děti přihlášené na tyto dny do školní družiny. Obědy je nutno předem objednat v objednávkovém systému společnosti Scolarest.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 26.11.2015

19. 11. 2015

Ve čtvrtek 26. listopadu od 14,30 se uskuteční třídní schůzky. Pro rodiče žáků 7. ročníku proběhne ve 14,45 hod v učebně fyziky krátká informativní schůzka k lyžařskému výcviku.