ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2017 / 2018

Matematika – příprava k přijím. zk.

9. A, B

D. Kuncová

Český jazyk – příprava k přijím. zk.

9. A, B

J. Jeřábková, M. Nebolová

Dyslektický

1. – 5. roč.

J. Šikulová

Lidové a orientální tance

1. - 5. roč.

J. Bártová

Flétna

1. - 5. roč.

J. Bártová

Knihovnický

1. – 5. roč.

H. Nosková

Pěvecký sbor

6. – 9. roč.

J. Sláma

Psaní na klávesnici

6. – 9. roč.

M. Horáková

Angličtina hrou

2. - 3. roč.

E. Poláchová