ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Písmena jsou už dávno naši kamarádi ...

... a proto jsme mohli být pasováni na čtenáře.

Když v září nastoupili do první třídy naši prvňáčci, pro většinu dětí byla písmena novým světem, výzvou, kterou je třeba prozkoumat. Prošli jsme společně říši všech písmen velké tiskací abecedy, učili se spojovat jednotlivé hlásky ve slova, číst věty. Později jsme se seznámili s druhou říší - prozkoumali jsme a přijali za svá i malá tiskací písmena. A s tím vším se nám otevřel nádherný svět příběhů, pohádek, básniček, vtipů, říkadel a krásných sdělení. Někdo již nyní čte krásně plynule, slova se mu nabízí, aby je vyslovil správně a rychle, někdo ještě s písmeny a slovy trochu bojuje. Někoho si již nyní podmanil svět voňavých knížek, barevných příběhů a dobrodružných zápletek, někoho to čtení ještě příliš "nechytlo". Doufejme, že všichni naši prvňáčci nástrahy spojené se čtením překonají a ze všech budou do budoucna opravdu dobří čtenáři, kteří budou umět dobře číst, vědět, o čem čtou a také budou číst rádi a s chutí.

V pátek 15. února byli oceněni za své dosavadní úspěchy a pokroky ve čtení pasování v Městské knihovně na čtenáře. Prošli s úspěchem třemi úkoly a nic tedy nestálo v cestě samotnému slavnostnímu pasování. Doufejme, že je i tento slavnostní krok povzbudí k radosti a chuti ke čtení.

pasovani na ctenare 1pasovani na ctenare 2pasovani na ctenare 3pasovani na ctenare 4pasovani na ctenare 5pasovani na ctenare 6pasovani na ctenare 7pasovani na ctenare 8pasovani na ctenare 9pasovani na ctenare 10pasovani na ctenare 11pasovani na ctenare 12pasovani na ctenare 13pasovani na ctenare 14pasovani na ctenare 15pasovani na ctenare 16pasovani na ctenare 17pasovani na ctenare 18pasovani na ctenare 19pasovani na ctenare 20pasovani na ctenare 21pasovani na ctenare 22pasovani na ctenare 23pasovani na ctenare 24pasovani na ctenare 25pasovani na ctenare 26pasovani na ctenare 27pasovani na ctenare 28pasovani na ctenare 29pasovani na ctenare 30pasovani na ctenare 31pasovani na ctenare 32pasovani na ctenare 33pasovani na ctenare 34pasovani na ctenare 35pasovani na ctenare 36