ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Projekt Adopce na dálku

Podívejte se, jak vyrostla "naše" Adong Stella z Ugandy.

Naše základní škola dlouhodobě podporuje projekt Arcidiecézní Charity Praha „Adopce na dálku“. Děti – studenti, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, pocházejí především z Indie a Afriky (Uganda, Zambie) a ze sociálně slabých rodin. Navzdory jejich nevýhodné startovací pozici se mezi nimi najdou nadaní mladí lidé, kteří bez pomoci zvenčí nemohou studovat. Dosažení vyššího vzdělání má přitom vliv nejen na samotného žáka, ale i na rozvoj celého regionu, v němž žije. 

Již třetím rokem se snažíme v jejím studiu podpořit mladou dívku z Ugandy  ADONG STELLU.  Narodila se v roce 2009 a ráda by se jednou stala zdravotní sestrou. Dle slov jejich učitelů ze školy je to velmi milá dívka, u ostatních oblíbená, která má školu moc ráda a nechce chybět, ani když je nemocná. Její maminka je vdova, která se stará (i přes špatné zdraví) o 11 dětí. Některé děti musely z důvodu špatného zdraví své matky školu přerušit a pomáhat s obděláváním pole.

Minimální výše potřebného ročního finančního daru ve prospěch Stelliných studií je 7 000,- Kč.

Děkuji všem dětem, jejich rodičům i dalším dárcům za jejich pomoc.

Níže se můžete prohlédnout současnou fotografii dívky, její školní vysvědčení i dopis, který nám zaslala (i s obrázky). Zdraví nás ze školy, má se dobře a začala nyní chodit do čtvrté třídy. Užila si Vánoce a přeje nám všem krásné Velikonoce.

fotka

dopis dopis2

 vysvědčení vysvědčení2

dopis3