ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Putování za řemesly

V rámci projektu INTERREG podporovaného městem Bystřice nad Pernštejnem navštívilo ve dnech 2. a 3. května devět našich žáků a žákyň rakouské město Langenlois.

Místem pobytu žáků se stala střední zahradnická škola – Gartenbauschule. Po příjezdu v dopoledních hodinách si žáci nejprve prohlédli výrobní zahradnictví školy. Odpoledne se zúčastnili spolu s rakouskými studenty tří workshopů. Vyzkoušeli si řízkování a sázení, osázeli si květinami košík a postavili hmyzí hotel. Prošli si venkovní zahrady školy. Všechny své výrobky si samozřejmě odvezli domů. V pozdních odpoledních hodinách navštívili žáci tzv. Loisium, muzeum vinařství, spojené s podzemními, devět set let starými vinnými sklepy. Druhý den opět spolu s rakouskými studenty si prohlédli skanzen Elsarn, kde se seznamovali se nejen se životem pravěkých germánských kmenů, ale také si vytvořili jednoduché pečivo z nekynutého těsta, zastříleli si z luku. Poslední zastávkou pobytu našich žáků byla pštrosí farma. Po zhlédnutí filmu o způsobu života, chovů různých druhů pštrosů navštívili venkovní výběh, kde se pštrosi chovají. Na závěr musíme poděkovat organizátorům tohoto projektu za tyto dva dny naplněné aktivitami, poznáváním a částečně i německým jazykem.

Putování 1Putování 2Putování 3Putování 4Putování 5Putování 6Putování 7Putování 8Putování 9Putování 10Putování 11Putování 12Putování 13Putování 14Putování 15Putování 16Putování 17Putování 18Putování 19Putování 20