ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Návštěva rakouských studentů na naší škole

Ve dnech 16. a 17. května v rámci projektu INTERREG – Putování za řemesly - navštívili na oplátku naše město studenti a profesoři střední zahradnické školy z Langenlois.

Ve čtvrtek 16. května se našich devět vybraných žákyň a žáků devátých tříd zúčastnilo spolu s rakouskými studenty workshopů na Edenu. Poznávali s nimi různé druhy dřeva, se kterými pracuje truhlář, zkusili si práci aranžérů a floristky, prohlédli si celý areál Edenu. V pátek v dopoledních hodinách navštívilo devět rakouských studentů se svým učitelem naši školu. Po krátkém přivítání ve škole paní zástupkyní Romanou Klusákovou si naši hosté z Langenlois prohlédli prostory školy, např. školní třídy, odborné učebny, tělocvičny, jídelnu. Na prohlídce školy je doprovázela paní zástupkyně a žáci, kteří se zúčastnili workshopů v Rakousku a na Edenu. Ve druhé hodině se spolu s našimi hosty zúčastnili hodin anglického jazyka. Studenti z Langenlois a naši žáci se rozdělili do dvou skupin. Paní učitelky Radka Hanychová a Jitka Němcová je zapojily do práce v hodinách. Pracovali ve skupinách spolu se žáky osmých tříd. Vytvářeli v anglickém jazyce společně vizitky našich hostů, navzájem se seznamovali.  Na závěr hodin se pokoušeli vyslovovat správně různé jazykolamy – nejen anglické, ale učili se také navzájem německé i české jazykolamy. Poté si předali malé dárky. Velké poděkování patří paním učitelkám R. Hanychové a J. Němcové za přípravu hodin. Po návštěvě školy doprovodili naši žáci ještě studenty z Langenlois k VOŠ a tam se s nimi rozloučili.

Návštěva 1Návštěva 2Návštěva 3Návštěva 4Návštěva 5Návštěva 6Návštěva 7Návštěva 8Návštěva 9Návštěva 10Návštěva 11Návštěva 12Návštěva 13Návštěva 14