ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Organizace konzultací ve škole pro 9. ročník

Ve čtvrtek 14.4.2020 budou pro přihlášené žáky 9. ročníku zahájeny ve škole konzultace k přijímacím zkouškám na střední školy.

Konzultace budou probíhat ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin.

Skupina přihlášených žáků ze tříd 9.A a 9.B

Sraz před školou v 7:55 hodin

Vstup do školy: žáky vyzvedává paní učitelka před školou

8:00 – 9:25 hodin – 1. blok – Český jazyk

9:25 – 9:35 hodin – přestávka

9:35 – 11:00 hodin – 2. blok – Matematika

Další pokyny:

 • Přístup do školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům (zákonní zástupci podepisují čestné prohlášení, které žák odevzdá 1. den při vstupu vyučujícímu).
 • Složení skupiny je neměnné po celou dobu docházky.
 • Obsahem výuky bude pouze učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. učivo matematiky a českého jazyka.
 • Do školy si žáci přinesou přezůvky, pomůcky do ČJ a M, pití, příp. svačinu.
 • Žáci se nesmí před školou shromažďovat v jinou dobu, než je určena. Před budovou školy si je vyzvedne pedagog, se kterým ve stanovenou dobu vstoupí do budovy. V zádveří použijí dezinfekci na ruce. Se stanovenými rozestupy a ochrannými prostředky na obličeji se přemístí před učebnu Vv v přízemí školy, před učebnou se přezují a zaujmou svá místa v učebně.
 • Školní stravování nebude zajištěno.
 • Po konzultacích žáci odcházejí domů.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Nepřítomnost přihlášeného žáka omlouvá zákonný zástupce.

Pro další žáky 9. ročníku, nepřihlášené ke konzultacím ve škole, pokračují dosavadní aktivity, čtvrteční příprava ve škole bude živě snímána a dostupná i jim s možností se aktivně zapojovat.

Přihlášení žáci jsou povinni dodržovat tato hygienická opatření:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla stanovená krizovými opatřeními, tedy zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 m (není nutné u členů společné domácnosti).
 2. Žáci se nikde v prostoru kolem a u školy neshromažďují, po vyzvednutí vyučujícím vcházejí do prostoru školy vstupními dveřmi. Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. I před školou je v souladu s krizovými opatřeními nutné dodržovat odstupy 2 m od sebe (není nutné u členů společné domácnosti).
 4. Všichni zaměstnanci i žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (popř. ochranné štíty).
 5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je (po upozornění zákonného zástupce žáka) důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 7. Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce, při vstupu
  do třídy umýt ruce (použít dezinfekci), dále si ruce myje (dezinfikuje) po každém vzdělávacím bloku, případně dle potřeby (před jídlem, po použití WC apod.).
 8. Ve třídě je zachován odstup 2 m (každý žák ve své lavici), při výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku, ale mohou použít ochranné štíty. Žáci si roušku vždy při sejmutí z obličeje odkládají do připraveného sáčku.
 9. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 10. Pokud žák během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude informovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Mgr. Jaroslav Sláma, ředitel školy