ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Pozvání do klubu předškoláků Pastelka

Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče, zveme Vás do klubu předškoláčků Pastelka ...

 Vzhledem k letošní situaci proběhne pouze jedno setkání budoucích prvňáčků ve studiu předškoláků Pastelka. Rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali ve čtvrtek 11. 6. v 15,00 hodin do budovy školy T. G. Masaryka, kde se setkání uskuteční. Děti se svými budoucími třídními učitelkami odejdou do tříd, kde pro ně bude připravený program. S Vámi, rodiči, se sejdeme v učebně hudební výchovy. Seznámíme Vás se všemi podrobnostmi, které se týkají organizace začátku příštího školního roku, bude prostor i na debatu o všem, co Vás bude zajímat. Bezpečnostní a hygienická pravidla budou dodržena. 

Prosíme, aby si děti s sebou přinesly přezůvky, pastelky, pití, roušku a hlavně dobrou náladu. 
 
                                                                                                                                                         Vedení školy