ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,

společnými silami jsme zdárně zvládli a úspěšně ukončili školní rok.

Jeho absolvování ve ztížených podmínkách posledních měsíců by nebylo možné bez úzké součinnosti, spolupráce a výborné komunikace s Vámi, rodiči. Víme, jak náročné období to pro Vás bylo. Za to, jak obětavě jste při svých ostatních povinnostech po celou dobu distanční výuky pomáhali dětem s plněním úkolů v domácím prostředí, Vám patří náš obdiv a velké poděkování! Chválíme také odpovědný a aktivní přístup naprosté většiny našich žáků.

Jménem všech pracovníků školy přeji Vám i Vašim dětem klidné prožití nadcházejících prázdnin a dovolených, načerpání nových sil a budeme se těšit na setkání s Vámi všemi opět na začátku nového školního roku 2020/2021.

Jaroslav Sláma, ředitel školy