ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k provozu školy od 14.10.2020

Vážení rodiče,

od středy14.10.2020 vstupují v platnost nová omezení pro provoz škol. Zakazuje se osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně na základním vzdělávání v ZŠ.

Výuka všech žáků přechází na distanční formu. Naše škola bude využívat především prostředí Teams a EduPage. Žáci jsou seznámeni s přihlašováním i fungováním programů. V průběhu dnešního dne Vám bude zaslán aktualizovaný rozvrh přímé on-line výuky s vyučujícími v Teamsech. Úkoly k procvičování, opakování najdete klasicky v EduPage. V případě problémů se obracejte na vyučující, třídní učitele, vedení školy.

Školní družina nebude v provozu.

Stravování za dotovanou cenu je zajištěno pro přihlášené strávníky a po objednání oběda. Doba výdeje je určena mezi 12:00 hod. a 13:00 hod., konzumace jídla je možná i ve školní výdejně.

Další informace sledujte v přímé komunikaci EduPage.

Jaroslav Sláma, ředitel školy