ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Informace k provozu školy od 18.11.2020

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, která bude probíhat v neměnných skupinách (kolektivech tříd). Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Dle pokynu MŠMT budou prostory učeben častěji větrány, proto prosíme rodiče, aby zajistili dětem teplejší oblečení do vnitřních prostor školy a v případě častějších vycházek také oblečení a obutí do venkovního prostředí.

Školní stravování bude v provozu v souladu s dodržováním hygienických opatření. Nárok na dotovaný oběd mají také žáci při distanční výuce, ovšem bez možnosti konzumace ve školní výdejně. Tito žáci si mohou vyzvedávat oběd pouze v době od 13:15 hod. do 14:15 hod. Všichni strávníci (včetně dospělých) si obědy objednávají předem.

Skupinu žáků své třídy si vyzvedne u hlavního vchodu pověřený pedagogický pracovník, který žáky doprovodí do šaten a následně do tříd:

V 7:35 hod. s malými rozestupy třídy 1.A, 2.A, 2.C

V 7:45 hod. s malými rozestupy třídy 1.B, 2.B

Výuka bude probíhat podle rozvrhu tříd. Přesuny skupin žáků (tříd), pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly eliminovány kontakty mezi skupinami.

Hygienická pravidla se řídí aktuálně platnými předpisy. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Distanční výuka:

Režim fungování této výuky se nemění – zadávání úkolů přes EduPage, hodnotí se dodržování termínů, úroveň vypracování.

V on-line hodinách (Teams) se sledují přístup k výuce, aktivita, výsledky práce. Předmětem hodnocení mohou být testy, ústní zkoušení, „pětiminutovky“, apod.

Nově obdrží žáci v malém rozsahu také texty a úkoly z výchovných předmětů. Na jejich zpracování bude dostatečný, předem daný čas (přibližně 2 – 4 týdny) a budou rovněž přiměřeně hodnoceny.

V případě potřeby se se svými dotazy můžete obracet přímo na paní učitelky, nebo na vedení školy.

Jaroslav Sláma, ředitel školy