ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Matematický klokan

V polovině listopadu se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan, ale vzhledem k výjimečné situaci proběhla tentokrát on-line.

Na druhém stupni soutěžili žáci 6. ročníku v kategorii Klokánek, žáci 7. a 8. ročníku v kategorii Benjamín a žáci 9. ročníku v kategorii Kadet. Do soutěže se zapojilo celkem 25 žáků.

Nejlepší řešitelé v kategorii Klokánek:

1. Vojtěch Ťupa                 6. A

2. Simona Mejzlíková        6. B

3. Sára Gregorová             6. B

 

Nejlepší řešitelé v kategorii Benjamín:

1. Max Bukal                     8. A

2. Šárka Vetešníková        8. B

3. Adam Vodák                  7. C

 

Nejlepší řešitelé v kategorii Kadet:

1. Tereza Skalníková        9. B

2. Nela Mičínová               9. B

3. Bára Ambrožová           9. A

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Výstřižek MK 3