ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Svět v obrazech J. A. Komenského

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vyhlásila výtvarnou soutěž, tématem Svět v obrazech ... si chtěla připomenout 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, jednoho z našich největších myslitelů, filozofů a spisovatelů. 

Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“. Víte, že Jan Amos Komenský vynalezl prázdniny, procestoval velkou část Evropy a sbíral české písně? A to není všechno, vždyť bez něj by nebyla škola takovou jakou ji známe dnes - vedle učení plná zábavy a tvořivosti. Dílem Komenského a jeho životními osudy se nechali inspirovat žáci 8.A, sestavili společně velký plakát. Na něm jsou shrnuty důležité životní milníky této osobnosti a vše doprovází - jak se na Komenského sluší a patří - obrázky. Naši žáci uspěli v kategorii pro 2. stupeň ZŠ,  porota ocenila výtvor 1. místem. Gratulujeme !!!

EDJa

EDJaa

EDJ

EDJb