ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Netradičně tichý advent ve škole

S adventem je spojena spousta tradic a obyčejů. Některé jsme letos museli ale bohužel oželet.

Konec listopadu a prosinec bývaly u nás ve škole tradičně náročné období - všude se obvykle totiž nacvičovaly scénky nebo jiná vystoupení na vánoční akademii. Školu obcházely skupinky s čerty, anděly a Mikulášem; scházeli jsme se uprostřed školy a plnili úkoly z adventního kalendáře. Předvánoční den se neobešel bez společného zpívání na schodech, kdy školou zněly hlasy všech žáků a učitelů při zpěvu koled.

Letos však - stejně jako všude po světě - byla škola spíše tiché místo. Děti se držely ve svých třídách, úsměvy se schovávaly za rouškami, některé třídy se učily z domu, jiné ve škole. Přesto jsme si adventní dobu a s ní spojené předvánoční těšení nenechali vzít. Ve třídách se objevily stromečky, děti vyráběly vánoční ozdoby nebo malé dárečky, zdobily si třídu a v pátek, před odchodem na vánoční prázdniny, společně ve svých třídách rozdaly dárečky kamarádům. Možná bylo i více času na jiné věci - povídat si více o tradicích - i těch méně známých, připomínat si význam zdraví, setkání tváří v tvář i toho, že můžeme být spolu ... 

Přejeme všem klidné a v pohodě prožité Vánoce a do nového roku především pevné zdraví.

predvan.foto - skola 1predvan.foto - skola 2predvan.foto - skola 3predvan.foto - skola 4predvan.foto - skola 5predvan.foto - skola 6predvan.foto - skola 7predvan.foto - skola 9predvan.foto - skola 10predvan.foto - skola 12predvan.foto - skola 13predvan.foto - skola 14predvan.foto - skola 15predvan.foto - skola 16predvan.foto - skola 18predvan.foto - skola 20predvan.foto - skola 1predvan.foto - skola 1predvan.foto - skola 1predvan.foto - skola 1