ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

Milí předškoláčci, vážení rodiče, zveme Vás k zápisu do prvních tříd.

Pozvanka k zapisu web upravena

Zápis do 1. tříd školního roku 2021 / 2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

blíží se očekávaná událost pro Vaše děti – zápis do prvních tříd. Radost je bohužel podobně jako v loňském roce poznamenána aktuálními „covidovými“ opatřeními, ale určitě všechno dobře zvládneme. K hladkému průběhu Vám předkládáme následující informace:

Metodické doporučení ministerstva:

„Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily.“

Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Co to znamená bez osobní přítomnosti dětí ve škole a co tedy odevzdat?

Ve škole proběhne pouze formální část zápisů, v průběhu které zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, tzn. doručí škole vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a kopii rodného listu dítěte. K tomu prosíme o vyplnění a doručení také Zápisního listu. Oba formuláře najdete pod odkazy na této stránce, nebo na našem webu v části Dokumenty a formuláře.

Motivační část zápisu nabízíme dětem a rodičům jako dobrovolnou. Jedná se o neformální motivační rozhovor s paní učitelkou.  K realizaci využijeme internetové prostředí, které škola využívá i pro on-line výuku (MS Teams). O termínech a způsobu připojení se k této motivační části zápisu Vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

 Jakými způsoby a dokdy dokumenty doručit?

A)     Zasláním od čtvrtku 1. 4. 2021 do pátku 23. 4. 2021:

1.       do datové schránky školy - nxikz9z (podepsané dokumenty vložené jako přílohy)

2.       e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3.       poštou

B)     Osobním podáním v pátek 9. 4. 2021 od 9:00 hod. do 16:00 hod. v Základní škole T. G. Masaryka, Tyršova 409.

Zákonný zástupce (bez přítomnosti dítěte) odevzdá vyplněnou Žádost, Zápisní list a dále kopii rodného listu dítěte. Prosíme vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce.

Ostatní informace

Rodiče, kteří budou žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví osobně. Je vhodné mít již s sebou doporučení školského poradenského zařízení (poradny) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Všichni rodiče obdrží po oficiálním zapsání dětí poštou Rozhodnutí o přijetí. Souhrnné výsledky budou k dispozici na webových stránkách školy a vyvěšené na vchodových dveřích školy od 26.4.2021.

Pokud budou rodiče žádat o účast dítěte ve školní družině, mohou zaslat vyplněnou Žádost o přijetí do školní družiny spolu s ostatními dokumenty.

A co děti?

Samozřejmě bychom se s nimi velice rádi seznámili už při zápisu, ale bohužel … Jakmile však pominou veškerá omezení, pozveme Vás rodiče i děti do školy a vše si vynahradíme ve studiu předškoláků Pastelka. O termínu Vás budeme informovat.

Vážení rodiče, víme, že současná situace s dětmi doléhá především na Vás, ale přijměte naše ujištění, že Vám chceme být maximálně nápomocni. Jsme Vám k dispozici od 7:00 hod. do 12:00 hod. na telefonním čísle 566 552 549, nebo na mailech:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S přáním zdraví do Vašich domovů

vedení školy


 Prohlédněte, případně si stáhněte také:

Nabídka školy prvňáčkům

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k zápisu) (docxpdf)

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce (při zápisu) (docxpdf)

Zápisní list k zápisu do 1. tříd (docxpdf)

Desatero pro rodiče předškoláků (docxpdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky (docxpdf)

Žádost o přijetí do školní družiny (docxpdf

Genetická metoda čtení

Hejného matematika