ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zpřesňující informace k provozu školy od 19.4.2021

Vážení rodiče, 

v pondělí 19.4.2021 přecházejí žáci 1. a 2. ročníků (s výjimkou dětí IZS) na distanční formu výuky a do školy na prezenční výuku nastupují žáci 3. – 5. ročníků.

Odlišnosti oproti „Informacím k provozu školy od 12.4.2021“ na webu školy se týkají především těchto bodů: 

Vyzvednutí žáků před školou bude probíhat v těchto časech: 

V 7:35 hod. s malými rozestupy třídy 3.B4.B5.B 

V 7:45 hod. s malými rozestupy třídy 3.A4.A5.A 

Testování žáků 3. ročníku s případnou asistencí při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) je umožněna. Toto testování probíhá ve velké tělocvičně při příchodu do školy. 

Školní družina a dojíždějící žáci: 

Provoz školní družiny zůstává v době od 6:15 hod. do 16:00 hod. 

Děti 3.A budou přicházet do oddělení ŠD č. 1 (paní vychovatelka Vavříčková) 

Děti 3.B budou přicházet do oddělení ŠD č. 3 (paní vychovatelka Čechová) 

Děti 4.A budou přicházet do oddělení ŠD č. 2 (paní vychovatelka Moučková) 

Děti 4.B budou přicházet do oddělení ŠD č. 4 (paní vychovatelka Moncmanová)

Dojíždějící žáci, nenavštěvující školní družinu, odcházejí po přezutí do svých tříd, kde proběhne testování.

Dostupnost rodičů: 

Prosíme rodiče, aby v testovací dny (pravidelné pondělí - čtvrtek) byli dostupní na mobilních telefonech do 8:30 hodin pro případné kontaktování z důvodu pozitivního výsledku antigenního testu jejich dítěte. Děkujeme. 

Rozvrhy jsou dětem a rodičům zpřístupněny v EduPage.