ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Jak jsme svařovali.....

Dne 4. 11. 2014 vyrazili vybraní chlapci 9. ročníků do areálu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, aby se něco dozvěděli.......

Dne 4. 11. 2014 vyrazili vybraní chlapci 9. ročníků do areálu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, aby se něco dozvěděli o spojování materiálů metodou svařování. A že se toho dozvěděli daleko více. Zkušení mistři odborného výcviku nejprve chlapce seznámili s historií svařování, dále pak představili a ukázali některé metody. Prakticky si poté vyzkoušeli  svařování autogenem, elektrodou i svařování v ochranné atmosféře. Největším zážitkem však byla určitě práce na svařovacím trenažéru, který škola získala z dotací EU. Na tomto trenažéru všichni žáci dosáhli velmi pěkných výsledků, za což byli na závěr kurzu pochváleni. Součástí kurzu byla také tvorba jednoduchého svícnu, který za pomoci mistra a několika studentů 3. ročníku chlapci vyráběli. Výrobek si pak za odměnu odnesli domů.

Závěrem chci poděkovat mistrům odborného výcviku za jejich výklad a navození přátelské atmosféry po celou dobu kurzu. 

1

 

2

4