ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Schůzka s rodiči vycházejících žáků

Blíží se důležité rozhodnutí ... aneb Co dál po ZŠ?

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se vycházející žáci naší školy zúčastnili exkurze do VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou, procoviště Strojírenská (= Střední škola technická) a přehlídky středních škol. Tato akce se každoročně konaná pod názvem "Festival vzdělávání".

Měli možnost si promluvit se studenty, případně i s pedagogickými pracovníky středních škol, prohlédli si ukázky práce studentů a (snad) si začali pomalu uvědomovat, že okamžik "O" (odevzdání přihlášek na střední školy) se nezadržitelně blíží.

Abychom toto rozhodování žákům a jejich rodičům usnadnili, pořádá naše škola ve čtvrtek 4. prosince 2014 (v 15,00 hodin v učebně hudební výchovy na 2. patře) schůzku s rodiči vycházejících žáků, kde si rodiče vyslechnou základní informace k tomuto tématu (přihlášky, termíny, ...) a budou si moci promluvit s představiteli více než desítky škol, které přijaly pozvánku na naše setkání:

  • Biskupské gymnázium, U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou, Ing. Jiří Cočev - ředitel školy; studijní obory
  • Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou, Ing. Jiří Cočev - ředitel školy;učební obory
  • Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, PaeDr. Milan Hanák - ředitel školy, Mgr. Hana Borková - zástupkyně ředitele; studijní obory
  • Střední průmyslová škola a VOŠ Žďár nad Sázavou + pracoviště Strojírenská, Ing. Jiří Moučka (zástupce ředitele) a Mgr. Jiří Neuman (učitel odborných předmětů), studijní a učební obory
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Žďár nad Sázavou, RNDr. Marie Vystrčilová - ředitelka školy, studijní obory
  • Integrovaná střední škola Sokolnice u Brna, studijní a učební obory
  • ŠECR (Škola ekonomiky a cestovního ruchu) Žďár nad Sázavou, PhDr. Milada Holemářová - ředitelka školy, studijní obory
  • Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Mgr. Stanislav Svoboda - zástupce ředitelky, studijní obory učební obory