ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Vyhlášení voleb do školské rady

4. 9. 2014

Volby do školské rady Základní školy T.G. Masaryka z řad zákonných zástupců žáků proběhnou ve čtvrtek 25. 9. 2014 v době od 15.15 hodin do 15.30 hodin ve školní jídelně Základní školy T.G. Masaryka.

Co nás čeká první školní dny

28. 8. 2014

Školní rok zahájí 2. až 9. ročník v 8,00 ve svých třídách. Zde se zdrží pouze jednu vyučovací hodinu - tj. do 8,45.

Prvňáčci slavnostně zahájí svoji školní docházku v 9,00 ve velkém sále Kulturního domu.