ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Činnost KPŠ v minulém školním roce

18. 9. 2014

Vážení rodiče,

Klub přátel školy na naší škole pracuje od šk. roku 2006-2007. Od počátku je určen pro podporu aktivit našich žáků. Dotujeme z něj účast na sportovních i vědomostních soutěžích, ceny pro žáky v nesoutěžních akcích pořádaných školou i akcích společenských, jako je uvítání prvňáčků nebo rozloučení se s deváťáky. Výhradním zdrojem přijmů tohoto spolku jste Vy – rodiče a tento školní rok nově i prostředky ze sběru papíru.

Ve školním roce 2013-2014 jsme hospodařili s částkou 32.222,- Kč, přičemž 9.972,-Kč jsme převedli ze šk. roku 2012-2013 a zbytek byl z rodičovských příspěvků po 50,- Kč na žáka. Do současného šk. roku převádíme 4.406,- Kč. Přesné využití prostředků naleznete zde.

 

Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci ve šk. roce současném.

 

Rozpočet Klubu přátel

21. 5. 2014

KPŠ zažil v září 2012 změnu v přispívání vás rodičů a následně v proplácení cen a zajištění organizace různých akcí vašich dětí. Původně jsme vybírali 80,- Kč na žáka s tím, že částku do 50,- Kč čerpali třídní učitelé na společné akce třídy. Od roku 2014 jsme částku ponížili na 50,- Kč a finanční prostředky jsou čerpány na rozličné akce školy dle požadavků pořádajících učitelů.

 

Klub přátel školy v roce 2019/2020

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 32 344,- Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 21 400,- Kč a ze školního roku 2018/2019 se převádělo 10 944,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 16 337,- Kč. Do nového školního roku 2020/2021 převádíme 16 007,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky –  918,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 250,- Kč

Preventivní programy 4., 6., 7., 8. r. – 2 919,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny pro žáky 5. a 9. tříd – 7 354,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 896,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá, Mgr. Eva Mejzlíková

 

Klub přátel školy v roce 2018/2019

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 32 668,- Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 20 750,- Kč  a ze školního roku 2017/2018 se převádělo 11 918,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 21 724,- Kč. Do nového školního roku 2019/2020 převádíme 10 944,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky – 2 400,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 440,- Kč

Adaptační kurz – 817,- Kč

Preventivní programy (4., 5., 6., 7., 8., 9. r.) – 5 887,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny – 7 000,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 1 180,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci. 

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá, Mgr. Eva Mejzlíková

 

Klub přátel školy v roce 2017/2018

V minulém školním roce KPŠ získal na odměny, různé sportovní, společenské a další školní akce částku 31 787, - Kč.

Konkrétně se od Vás rodičů vybralo po padesátikoruně 21 250,- Kč  a ze školního roku 2016/2017 se převádělo 10 537,- Kč.

Výdaje v minulém školním roce činily 19 869,- Kč. Do nového školního roku 2018/2019 převádíme 11 918,- Kč.

 

Přehled výdajů - peníze byly čerpány na:

Květiny pro prvňáčky – 1 800,- Kč

Okresní kolo soutěže Pišqworky – 793,- Kč

Adaptační kurz – 1 333,- Kč

Preventivní programy (4., 5., 6., 8. r.) – 4 605,- Kč

Členské příspěvky Asociace školních sportovních klubů – 4 000,- Kč

Knižní odměny – 6 063,- Kč

Rozloučení se žáky 9. r. – 1 275,- Kč

Děkujeme za spolupráci. 

Správci fondu:

Mgr. Marcela Černá, Mgr. Eva Mejzlíková

Zásady Klubu přátel

21. 5. 2014

Z výsledků dotazníků od rodičů vyplynul souhlas a podpora ustavení určité formy sdružení rodičů.

  • Cíl: vytvořit podmínky pro neformální, ale účinnou spolupráci školy, rodičů a také širší veřejnosti ve prospěch našich dětí.
  • Na plenární schůzi rodičů konané dne 27.11.2006 byl většinově odhlasován souhlas se založením dobrovolného neregistrovaného „Klubu přátel školy“ (dále jen KPŠ).
  • Každý člen KPŠ má právo být informován, volit a být volen jako mluvčí třídy, nebo správce rozpočtu, vznášet návrhy, připomínky, a to sám, nebo prostřednictvím mluvčího třídy.
  • Na základě vyjádření rodičů v dotaznících byl navržen jednorázový příspěvek člena KPŠ ve výši 80,- Kč na každé dítě a školní rok. Tento návrh byl rovněž schválen.
  • Na čerpání vybraných příspěvků budou dohlížet 3 zvolení „Správci fondu KPŠ“, kteří budou 2x ročně na členské schůzi KPŠ předkládat zprávu o hospodaření s těmito prostředky; zvoleni jsou na dobu 3 let.
  • Finanční prostředky budou čerpány pouze ve prospěch dětí rodičů, kteří jako členové klubu zaplatili roční příspěvek.
  • Vybrané příspěvky se budou čerpat především na odměny a ceny za umístění v různých soutěžích a olympiádách, na organizování exkurzí, návštěv, výletů, zápisů prvňáčků, rozloučení s vycházejícími žáky, lyžařských kurzů, jazykových kurzů a výměnných pobytů, plaveckého výcviku, zájmových, kulturních a sportovních akcí atd. Další návrhy jsou vítány.
  • Informace o čerpání finančních prostředků jsou každému členu KPŠ kdykoli k dispozici u zvolených „správců rozpočtu KPŠ“.
  • Uvítáme všechny Vaše připomínky a návrhy – samozřejmě i kritické – týkající se veškerého dění v naší škole a budeme je řešit. Vznášet je můžete osobně, telefonicky, e-mailem, písemně, prostřednictvím mluvčích tříd svých dětí

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že dobré fungování KPŠ bude dalším krůčkem k rozvoji komunikace mezi školou a všemi jejími partnery.