ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Anglický jazyk

Charakteristika předmětu:

 • Anglický jazyk se žáci 1. stupně učí již od 1.třídy. V 1. třídách se jazyk vyučuje hravou formou v tzv. „okénkách“ v celkové časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Výuka angličtiny probíhá v celém období s důrazem na komunikační schopnosti žáků. Žáci musí také porozumět čtenému textu, který je obsahem slov na jejich jazykové úrovni. Výuka seznamuje žáky i s reáliemi anglicky mluvících zemí.
 • V hodinách se žáci učí tímto jazykem písničky, říkadla, hrají mnoho didaktických i pohybových her, komunikují ve dvojicích, skupinách, před celým kolektivem, zpracovávají tématické projekty s následnou prezentací. Velmi přínosné a oblíbené se staly několikadenní tématické jazykové pobyty s intenzivní výukou angličtiny.
 • Předmět na 2. stupni navazuje svým obsahem a výstupy na výuku angličtiny na prvním stupni. Společně s němčinou je angličtina prvním cizím jazykem, kterému se mohou žáci na naší škole věnovat.
 • Cílem předmětu je rozvinout u žáků komunikativní dovednosti a schopnost čtení a psaní v cizím jazyce. Důraz je kladem především na praktický jazyk a jeho využití v reálném životě. Tomu je uzpůsoben výběr učiva, tzn. jednotlivých témat a gramatiky. Žáci si též osvojí základní znalosti o anglicky mluvících zemích.
 • Kromě tradičních forem výuky je v hodinách využívána skupinová práce, práce s počítačem a internetem, různé anglické materiály (tisk, knihy, CD, atp.) projekty a tvůrčí činnost žáků.
 • Žáci si mohou svoje znalosti ověřit na jazykových pobytech či zájezdech, popřípadě při komunikaci s rodilým mluvčím, která bývá zajištěna dle aktuálních možností školy.

Pomůcky a domácí úkoly:

 

Sešity pro 6. - 9. ročník:

 • 544 - angličtina školní
 • 524 - angličtina testy
 • angličtina domácí úkoly
 • univerzální cvičný sešit společný i pro další předměty

od 6. třídy si žáci založí slovník - formát A5, silný, tvrdé desky - který vydrží žákům až do 9. ročníku

Žáci si pořizují pracovní sešit:

 • Project 2 - 6. ročník
 • Project 3 - 7. ročník - až do poloviny 8. ročníku
 • Project 4 - od poloviny 8. ročníku do konce 9. ročníku

Domácí úkoly jsou zadávány minimálně jednou týdně, přesný termín není stanoven.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.