ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Chemie

Charakteristika předmětu:

 
  1. Chemie pro nás, chemie proti nám
  • Výuka probíhá dvě hodiny týdně v 8. a 9. ročníku.
  • V osmém ročníku se postupně seznamujeme se stavbou látek, vybranými chemickými prvky a sloučeninami, s jejich důležitými vlastnostmi a také možným využitím v běžném životě. Nedílnou součástí je upozornění na možná nebezpečí zkoumaných látek pro člověka a způsoby první pomoci. Později objevujeme taje chemických reakcí a základních chemických výpočtů.
  • V devátém ročníku řešíme výrobu důležitých kovů a jejich využití, pronikáme do tajů sloučenin uhlíku, tedy látek, které jsou nezbytné pro vznik a udržení života. Pokoušíme se využívat v chemii znalosti a dovednosti z jiných předmětů – fyziky, biologie, zeměpisu, dějepisu, ekologie i počítačové gramotnosti. Neoddělitelnou složkou naší činnosti jsou laboratorní práce a nepravidelně zařazované, časově nenáročné skupinové „laborování“ na ověření, případně objevení nových poznatků.
  • Pravidelně se účastníme soutěží a dosahujeme solidních výsledků minimálně na okresní úrovni. Žáci mají možnost se dobrovolně podílet na řešení dlouhodobých projektových prací, např. Chemie v garáži, Oxidy a člověk nebo Chemické pohádky.

 

Pomůcky a domácí úkoly:

 

- obalený školní sešit č. 460 s podložkou

- učebnici - Základy chemie 1 ( 8. ročník )

                  - Základy chemie 2 ( 9. ročník )

- periodickou soustavu prvků ( tabulka )

- psací potřeby

- pravítko

- MF tabulky

- dle možností kalkulačku


Věda není žádná věda

Naše škola T. G. Masaryka se zapojila do projektu EU Věda není žádná věda, který je zaměřen na praktickou a laboratorní výuku přírodních věd ( fyziky, chemie a biologie ). V rámci projektu byly vytvořeny materiály, které žáci ověřují v praxi.

My jsme si vybrali oblast chemie. První pilotáž programu Alchymistická výroba zlata proběhla 27.11.2012 s žáky 9. A za odborné asistence lektorky RNDr. Radky Balounové Ph.D., která do školy zavítala až z Prahy. Po motivační části týkající se kovů známých ve starověku a alchymie a předlaboratorní přípravě, jak připravit „ zlato “, následovala vlastní badatelská činnost. Žáci slévali roztoky, zahřívali, chladili, filtrovali. Výsledek byl pro všechny naprosto úžasný. Vznikla žlutá látka třpytící se jako zlato. I když žáci přišli na to, že to vlastně žádné zlato není jenom sloučenina olova, neodradilo je to od dalšího pokračování v tomto projektu.
Žáci 9. A pracovali s nadšením a projevili zájem o tento způsob výuky, ale nejen oni, ale i děti z ostatních tříd. Proto jsme požádali lektorku Radku Balounovou o další spolupráci, kterou nám přislíbila. Už teď se těšíme na další skvělé pokusy.

     

  • Věda není žádná věda podruhé

V listopadu minulého roku se Základní škola T. G. Masaryka zapojila do projektu EU Věda není žádná věda, který je zaměřen na praktickou a laboratorní výuku přírodních věd ( fyzika, chemie a biologie ). V rámci projektu byly vytvořeny materiály, které žáci ověřují v praxi. My jsme si vybrali oblast chemie. První pilotáže s názvem Alchymistická výroba zlata se zúčastnili žáci 9. A a projekt vypracovali s nadšením a zájmem. Požádali jsme tedy lektorku RNDr. Radku Balounovou Ph.D. o další spolupráci.
Paní doktorka s radostí tuto nabídku přijala a 11.6.2013 opět navštívila naši školu. Tentokrát se zapojili do projektu všichni žáci osmých tříd. Jejich úkolem bylo získat pitnou vodu z vody mořské a tím zachránit obyvatelstvo v přímořských oblastech trpící nedostatkem této životodárné tekutiny. V motivační části úkolu žáci vyluštili několik křížovek, kde si prověřili svoje znalosti v rozeznávání chemického nádobí. Poté následovala diskuze, kterou separační metodou je možné získat z mořské vody vodu pitnou, a nakonec se žáci pustili do vlastní badatelské činnosti. Tato část byla pro ně nejzajímavější. Skládali různé druhy aparatur, aby nakonec zjistili, že nejvhodnější je ta pro destilaci. Při vlastní destilaci panovalo ve třídách napětí, neboť všichni měli strach z utajeného varu a možného výbuchu. Nakonec vše dobře dopadlo, výbuch se nekonal a nikomu se nic nestalo.
Žáci 8. tříd pracovali se zájmem, což ocenila i lektorka Radka Balounová. Odměnou za účast v tomto projektu bude nově vypracovaná publikace, která obsahuje sadu skvělých chemických pokusů.

1

2

3

 

 

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.