ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

IKT

Charakteristika předmětu:

 Žáci se nejprve seznámí se základními funkcemi hardware, naučí se připojit periférie, rozliší
druh počítače podle tvaru a použití, odstraní běžné závady, vysvětlí pojem "operační systém",
vyjmenují nejběžnější operační systémy, uvedou základní typy programů, zapnou, vypnou a
restartují počítač, spustí a ukončí program, vyjmenují a vysvětlí základní pojmy operačního
systému, (plocha, tapeta, zástupce, okno, panel, ...), budou využívat podobnosti v ovládání programů (nabídka - menu: Soubor, "Úpravy" apod.), ukončí aplikaci, která neodpovídá, vysvětlí negativní důsledky práce s PC na své zdraví a vysvětlí, jak je minimalizovat a při práci s počítačem se těmito zásadami také řídí, znají rizika s sebou přináší práce s internetem, ...

Budou využívat základní funkce počítače, pracovat s výukovými programy, textovými a grafickými editory i tabulkovými kalkulátory, vyhledávat informace na internetu, využívat elektronickou komunikaci a mnoho, mnoho dalšího ...

Ročník: 3.4.5.6.   7.

Fotografie zdarma (k volnému použití): www.stockfreeimages.com

Inf