ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výchova k občanství

Charakteristika předmětu:

Výchova k občanství seznamuje žáky se vztahy v rodině a sociálních skupinách, s hospodářským životem, činností důležitých politických institwcí a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání a jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků.
  • Příklady probíraných témat: Naše škola, Domov, obec, Kultura, Majetek, Osobnost člověka, Volný čas, Lidská práva, Globální problémy světa, Člověk a rodinný život, Příprava k volbě povolání, Náboženství, Právo a právní řád, Stát a státní zřízení
  • V hodinách využívají vyučující pestré metody práce – práce ve dvojicích, skupinová práce, komunitní kruhy, miniprojekty, scénky, prožitkové hry, besedy, exkurze, práce s internetem aj.
  • Při klasifikaci vycházejí učitelé nejenom z úrovně zvládnutí teoretického učiva, ale využívají i hodnocení žáků při skupinových činnostech, projektech, oceňují samostatné vyhledávání informací a zpráv, komunikační dovednosti, schopnost řešit samostatně zadané úkoly či problémy.

Pomůcky a domácí úkoly:

 

Zápisy do sešitů, ročník: 6. 7. 8. 9.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.