ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výtvarné techniky

Charakteristika předmětu:

 Předmět  je určen pro výtvarně nadané žáky, kteří si chtějí prohloubit již získané dovednosti a osvojit si netradiční, organizačně i materiálově náročnější, výtvarné techniky a postupy. 

     Menší počet žáků ve skupině umožní vyzkoušet si a zvládnout technologické postupy uvedených technik. Svou tvorbou se starší žáci podílí i na vytváření příjemného prostředí školy.

     Zároveň si žáci rozšíří rejstřík možností výtvarného vyjadřování. Zvolí takové techniky a postupy, které nejlépe vyhovují výtvarnému záměru i zamýšlenému komunikačnímu účinku jejich tvorby. Podrobněji se seznámí s představiteli a postupy vybraných výtvarných skupin a směrů. 

Pomůcky a domácí úkoly:

 Seznam pomůcek pro 6. - 9. ročník

anilinové nebo vodové barvy

velké tempery

paleta

kelímek

štětce - kulatý č. 10,6

           - plochý č. 12,8

velký hadr

voskovky

fixy

černá tuš (možno i barevné)

tužka č. 1

plastická guma

násadka + špička a dvě redispera (č. 2,3)

ořezaná špejle

nůžky

lepidlo (nejlépe Herkules)

igelit (70x60cm)

suché pastely (dobrovolně)

může být i pracovní oděv