ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kritéria zápisu k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017 - 2018

Termín zápisu: pátek 7. dubna 2017 od 9.00 do 17.00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, kteří chtějí zapsat své dítě na naši školu, aby případnou odůvodněnou neúčast při zápisu oznámili na tel. č. 566 552 549 nebo elektronicky na silhanova.z@zstgmbystrice.cz

Náhradní termín zápisu: středa 19. 4. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin.

Kritéria zápisu:

 • K zápisu přijdou děti narozené v období 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 a děti po odkladu povinné školní docházky
 • Může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v následujícím školním roce, a to za těchto podmínek:
  - dítě narozené v období od září do prosince 2011 musí k žádosti o přijetí doložit ještě doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
  - dítě narozené v období od ledna do konce června 2012 musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení odborného lékaře
 • Vzhledem k vysoké kapacitě školy není omezen počet žáků, které můžeme přijmout

Popis zápisu:

 • Zápis bude probíhat ve třech třídách v prvním poschodí školy. V každé třídě budou přítomny dvě paní učitelky 1. stupně.
 • Jedna z nich se zákonným zástupcem dítěte vyplní Žádost o přijetí dítěte a Zápisní list. Je nutné, aby zákonní zástupci zapisovaného dítěte s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.
 • Druhá paní učitelka se bude věnovat dítěti - jedná se o tzv. neformální motivační rozhovor a pozorování dítěte při činnostech vedených hravou formou.
 • Následně bude zákonným zástupcům ředitelem školy vydáno rozhodnutí o přijetí.

Případné žádosti o odklad povinné školní docházky zákonní zástupci projednají s ředitelem školy.

Děti včetně svých zákonných zástupců mají v době celodenního zápisu možnost si prohlédnout školu, zasoutěžit si nebo si pohrát ve školní družině.  

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.