ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kritéria zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019 - 2020

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019 - 2020

Termín zápisu: pátek 5. dubna 2019 od 9.00 do 17.00 hodin.

Prosíme zákonné zástupce, kteří chtějí zapsat své dítě na naši školu, aby případnou odůvodněnou neúčast při zápisu oznámili na tel. č. 566 552 549 nebo elektronicky na silhanova.z@zstgmbystrice.cz

Náhradní termín zápisu: úterý 16. 4. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin.

Kritéria zápisu:

 • K zápisu přijdou děti narozené v období 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 a děti po odkladu povinné školní docházky
 • Může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku až v následujícím školním roce, a to za těchto podmínek:
  - dítě narozené v období od září do prosince 2013 musí k žádosti o přijetí doložit ještě doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)
  - dítě narozené v období od ledna do konce června 2014 musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení odborného lékaře
 • Vzhledem k vysoké kapacitě školy není omezen počet žáků, které můžeme přijmout

Popis zápisu:

 • Zápis bude probíhat ve třech třídách v prvním poschodí školy. V každé třídě budou přítomny dvě paní učitelky 1. stupně.
 • Jedna z nich se zákonným zástupcem dítěte vyplní Žádost o přijetí dítěte a Zápisní list. Je nutné, aby zákonní zástupci zapisovaného dítěte s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti.
 • Druhá paní učitelka se bude věnovat dítěti - jedná se o tzv. neformální motivační rozhovor a pozorování dítěte při činnostech vedených hravou formou.
 • Následně bude zákonným zástupcům ředitelem školy vydáno rozhodnutí o přijetí.

Případné žádosti o odklad povinné školní docházky zákonní zástupci projednají s ředitelem školy.

Děti včetně svých zákonných zástupců mají v době celodenního zápisu možnost si prohlédnout školu, zasoutěžit si nebo si pohrát ve školní družině.