ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Rozvrh hodin

 

  • Č a s o v ý  p l á n  v y u č o v a c í ch  h o d i n,  z v o n ě n í:

0. hodina : 7.00 - 7.45 5. hodina : 11.50 - 12.35
1. hodina : 8.00 - 8.45 6. hodina : 12.45 - 13.30
2. hodina : 8.55 - 9.40 7. hodina : 13.35 - 14.20
3. hodina : 10.00 - 10.45 8. hodina : 14.30 - 15.35
4. hodina : 10.55 - 11.40  

Polední přestávka při odpoledním vyučování :

12.35 - 13.35  nebo  13.30 - 14.30