ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Vyhlášení voleb do školské rady

4. 9. 2014

Volby do školské rady Základní školy T.G. Masaryka z řad zákonných zástupců žáků proběhnou ve čtvrtek 25. 9. 2014 v době od 15.15 hodin do 15.30 hodin ve školní jídelně Základní školy T.G. Masaryka.

Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 2013/2014

22. 8. 2014

Vážení rodiče, pedagogové, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností školské rady za uplynulý školní rok 2013/2014.

Školská rada se v tomto období sešla na třech jednáních a ještě jednou se sejde na konci srpna.