ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

9. A 2018

Třídní učitel:   Mgr. Dana Kuncová  Akademie 160 2015
Zástupce rodičů: Radoslava Bagarová
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. A

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události.

Proto je důležité vědět, jak se v těchto situacích chovat. Nejprve jsme si ověřili své znalosti vyplněním testu, který se týkal této tematiky. Poté jsme se vydali do přírody, obešli část Vírské nádrže od Vítochova až k hrázi. Během cesty jsme se museli orientovat v přírodě, dodržovat zásady bezpečného chování - prevence úrazů a zopakovali si základní pravidla prní pomoci.

Udalosti 2018 500

Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 1Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 2Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 3Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 4Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 5Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 6Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 7Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 8Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 9Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 10Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 11Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 12Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 13Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 14Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 15Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 16Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 17Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 18Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 19Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 20Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 21Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 22Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 23Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9.A 24