ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

9. A 2019

Třídní učitel:  RNDr. Radoslav Vencálek  IMG 5253logo
Zástupce rodičů:  Dana Štorková
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

1,2,3...RODINA !

Letos se žáci mohli zapojit do výtvarné či literární soutěže na téma: Kdo je máma?

V 9.A nás reprezentovaly Andrejka Skalníková a Aneta Hájková. Jejich prozaické texty byly odměněny diplomem a věcnými cenami.

mamaaja 500

mamaanet 500

mama9A 500

mama9AA 500

mamaholky 500