ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

9. B 2018

Třídní učitel:   Mgr. Marcela Černá  
Zástupce rodičů:  Ing. Jitka Císařová
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B

Jak se zachovat, když se v běžném životě setkáme s nenadálou mimořádnou událostí?

V rámci celoškolního kurzu jsme měli možnost se s těmito událostmi teoreticky seznámit. Své vědomosti jsme si ověřili vyplněním všeobecného testu, který byl zaměřený na různé oblasti týkající se tematiky mimořádných událostí – poskytování první pomoci, důležitá telefonní čísla, havárie s únikem nebezpečných látek, zemětřesení, sesuv laviny, … . Poté následoval pěší pobyt v přírodě. Naše trasa: Vítochov – okolo Vírské přehrady – Vír. I tady bylo nezbytné dodržovat základní pravidla bezpečného chování. Počasí nám opět přálo.

Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 1Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 2Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 3Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 4Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 5Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 6Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 7Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 8Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 9Ochrana člověka za mimořádných událostí v 9. B 10