ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

9. B 2020

Třídní učitel:   Mgr. Věra Šiborová  
Zástupce rodičů:  Zdeňka Ťupová
Rozvrh hodin:   rozvrh hodin

Ochrana člověka za mimořádných událostí v 8.B

Co je to za dopravní značku? Kdo pojede první na křižovatce?

Každoročně se žáci seznamují s činnostmi, které se týkají ochrany člověka za mimořádných událostí. Ověřují si potřebné znalosti z dopravní a požární výchovy, první pomoci, z přírodních katastrof a řeší i úkoly, které by měl zvládnout správný táborník. V pátek 31. května jsme vyrazili na Domanínský rybník, kde jsme rozložili náš tábor. Žáci připravili ohniště a opekli si párky. Posilněni svačinou plnili ve skupinách zadané úkoly. Za své výsledky v testech a projevenou snahu ve hrách byli žáci sladce odměněni.

KO1 500KO2 500KO3 500KO4 500KO5 500KO6 500KO7 500KO8 500KO9 500KO10 500KO11 500KO12 500KO13 500