ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství je v naší škole rozděleno do dvou oblastí - kariérní poradenství (oblast volby povolání) a výchovné poradenství (problémy spojené se specifickými poruchami učení a chování, kázeňské obtíže, problémy v komunikaci žák-učitel, rodič-žák, vztahové obtíže mezi žáky...).

Kariérní poradenství zajišťuje Mgr. Ondřej Dvořák

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

(kabinet výchovného poradce, 2. patro)

 

Výchovnému poradenství se věnuje Mgr. Romana Tomková.

Konzultační hodiny:

pondělí 13,30 – 14,30 nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě

(zástupci ředitele - přízemí)