ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kariérní poradce - Dvořák Ondřej, Mgr.

Nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám na střední školy na stránkách MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

 

Konzultační hodiny:

od začátku října 2022 do konce dubna 2023 vždy po předchozí dohodě
(telefon: 
566 552 549, e-mail: dvorak.o@zstgmbystrice.cz)


aktualizováno 13.1. 2023


Co nás čeká?

3.10. 2022 beseda s IPS Žďár nad Sázavou - 9. ročníky - PROBĚHLO
12.11. 2022 Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou - PROBĚHLO
30.11. 2022 odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou - PROBĚHLO
 prosinec 2022 exkurze Wera - 8.12. (9.C), 13.12. (9.A), 14.12. (9.B) - PROBĚHLO
1. 2. 2023 předání přihlášek žákům k jejich vyplnění + zápisové lístky - PROBĚHLO

6. 2. 2023 

14:30 - 16:00

konzultace k vyplňování přihlášek na SŠ  - polytechnická učebna u jídelny - PROBĚHLO

1.3. 2023 termín pro odevzdání přihlášek na SŠ - 1. kolo

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

TERMÍNY TESTŮ STÁTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (JZP):

První řádný termín - čtyřleté obory 13. dubna 2023
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2023
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 14. dubna 2023
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 18. dubna 2023
První náhradní termín 10. května 2023
Druhý náhradní termín 11. května 2023

 


Odkaz na letáky a brožury, které přichází elektronickou poštou:  ZDE


Žákům, případně jejich rodičům, nabízím pomoc v otázkách spojených s volbou povolání, a to především:

 • besedy s žáky 
 • pomoc s výběrem nerozhodnutým žákům a žákům handicapovaným:
 • všichni žáci (doporučeno především žákům v 7. až 9. ročníku) mají možnost si udělat testy k volbě povolání: Profitest
 • vycházející žáci jsou seznamováni s problematikou volby povolání v rámci hodin Výchovy k občanství a Člověk a svět práce
 • pomoc s orientací v platných právních předpisech
 • kontakty na odborníky
 • tištěné materiály
 • zprostředkování besed a exkurzí na středních školách a podnicích
 • přístup k internetu
 • pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školy, případně s odvoláním proti nepřijetí

 


VYHLEDÁVÁNÍ SŠ A OBORŮ:

www.infoabsolvent.cz
OBSAHUJE:

 • úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
 • vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


www.atlasskolstvi.cz
OBSAHUJE:

 • Vyhledávání škol a oborů
 • Školy dle regionů
 • Zahraniční školy
 • Přijímací řízení
 • Prezentační výstavy středních škol
 • Potřebujete poradit, jak vybrat správný obor?
 • jak se připravit k přijímacím zkouškám

 

VIDEO - Jak vybrat stření školu?

 


TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ:

- SŠ s talentovou zkouškou, gymnázium se sportovní přípravou do 30.11. 2022

- ostatní sřední školy do 1.3. 2023

-každý uchazeč může podat v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou a 2 přihlášky na ostatní střední školy (celkem 4 přihlášky)

 

PŘIHLÁŠKY NA SŠ

Vzory formulářů přihlášek na SŠ naleznete ... ZDE

 

 VZOR PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ naleznete .....ZDE

 

 Co k přihlášce přiložit?

 

 • lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho SŠ) - k lékaři je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • u žáků s poruchou učení - doporučení z PPP - je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • potvrzení o úspěších v soutěžích - okresní, krajské kolo,.....
 • jazykové certifikáty
 • potrzení o ukončení ZUŠ

 

Jakým způsobem můžete přihlášku podat?

 

 Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou (doporučeně).

 


ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona nebo kteří se hlásí do některé z forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaných podle § 83 až 85 školského zákona.

 

VZOR PRO VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU - vyplňujete a zasíláte do 10 pracovních dní od přijetí na střední školu

 

Další informace k čemu slouží zápisový lístek a vše k jeho podání naleznete ZDE


 PORADENSTVÍ IPS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

https://www.uradprace.cz/web/cz/najdete-si-svoje-informacni-a-poradenske-stredisko-up-cr

https://www.uradprace.cz/web/cz/uzitecne-odkazy

Nabídka služeb IPS: ZDE

 

Nadále je možné využívat individuální poradenství – nutná telefonická domluva termínu s pracovnicí IPS (na telefonních číslech 950 177 452 nebo 950 177 467).


 DŮLEŽITÉ ODKAZY:

atlasskolstvi.cz Vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.   

infoabsolvent.cz Pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty; nabídka škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce (informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce) a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou usnadnit volbu studia.

seznamskol.eu Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

katalog.nsp.cz Národní soustava povolání.

stredniskoly.cz Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, databáze středních škol.

zpd.nuov.cz/ Skupiny oborů.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce.

portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

narodni-kvalifikace.cz Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice (podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání).

rejskol.msmt.cz Rejstřík škol.


 

VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH po 1. kole příjímacího řízení najdete na příslušných webech krajských úřadů:

kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp Kraj Vysočina.

jmskoly.cz Jihomoravský kraj.


PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE:

kampomaturite.cz Poradenství v přípravě ke studiu na VŠ.

vysokeskoly.cz Katalog vysokých škol a další informace.


PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ:

ec.europa.eu eures.cz europass.cz


 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.