ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kariérní poradce - Dvořák Ondřej, Mgr.

Nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám na střední školy na stránkách MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

 

Konzultační hodiny:

od začátku října 2020 do konce dubna 2021 vždy po předchozí dohodě
(telefon: 
566 552 549, e-mail: dvorak.o@zstgmbystrice.cz)


(aktualizováno 15. 1. 2021)

PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ PROBĚHNE 28. 1. 2021 (pokud se nezmění epidemiologická situace). ŽÁCI BUDOU ČEKAT PŘED ŠKOLOU:

9.A – 8:00

9.B – 9:15

 


DŮLEŽITÉ:

 

Pokud budete potřebovat na svých přihláškách na střední školu lékařské potvrzení, objednejte se v dostatečném předstihu. Přihlášky pro potvrzení lékařem musí být řádně vyplněné (správný kód oboru, název atd.) 

 


(aktualizováno 12.1. 2021) Vzhledem k epidemiologické situaci mnoho středních škol letos dělá dny otevřěných dvěří online. Navštivte webové stránky vytipované školy, popřípadě některé letáčky najdete zde:

 

https://zstgmbystrice-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dvorak_o_tgmby_cz/EoHnd65BVCRApo_hUM0ynocBuBM-gbVgW2YWECkIse7LOA?e=2oUIpf

 

 (aktualizováno 6.1. 2021) Burza škol online:  okres Žďár nad Sázavou – 15.1. 2021 

Burza škol online - okres Žďár nad Sázavou

 


 

Aktuální nabídka poradenství IPS Žďár nad Sázavou:

https://www.uradprace.cz/web/cz/najdete-si-svoje-informacni-a-poradenske-stredisko-up-cr

https://www.uradprace.cz/web/cz/uzitecne-odkazy

 

Nadále je možné využívat individuální poradenství – nutná telefonická domluva termínu s pracovnicí IPS (na telefonních číslech 950 177 452 nebo 950 177 467).

 

 


Aktuální informace k přijímacím zkouškám naleznete zde:

https://www.msmt.cz/search.php?s%5Bsort%5D=date&query=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+zkou%C5%A1ky

 

Jednotná přijímací zkouška

 


 VZOR PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY A ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:

 

VZOR PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

 

VZOR PRO VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

 


Žákům, případně jejich rodičům, nabízím pomoc v otázkách spojených s volbou povolání, a to především:

 • besedy s žáky v rámci hodin Člověk a svět práce
 • pomoc s výběrem nerozhodnutým žákům a žákům handicapovaným:

  - všichni žáci (doporučeno především žákům v 7. až 9. ročníku) mají možnost si udělat testy k volbě povolání: Profitest
  - vycházející žáci jsou seznamováni s problematikou volby povolání v rámci hodin Výchovy k občanství
 • pomoc s orientací v platných právních předpisech
 • kontakty na odborníky
 • tištěné materiály, CD
 • zprostředkování besed a exkurzí na středních školách a podnicích
 • přístup k internetu
 • pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školy, případně s odvoláním proti nepřijetí

OBSAH:

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK LÉKAŘEM

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

DŮLEŽITÉ ODKAZY

VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE

PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY NALEZNETE NA WEBECH:

http://www.infoabsolvent.cz
 a http://www.cermat.cz, dále na webech MŠMT zde a CERMATu zde


O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ SE DOČTETE ZDE

VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO 1. KOLE NALEZNETE ZDE


POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK LÉKAŘEM:

Pokud má žák preventivní prohlídku u dětského lékaře starší než 3 měsíce, musí jít znovu na prohlídku kvůli posouzení zdravotní způsobilosti před nástupem na střední školu (pro potrvrzení lékaře na přihlášce).

Na přihlášce musí být vyplněný kód studijního oboru; najdete ho na atlasskolstvi.cz.

Na prohlídku u dětského lékaře je třeba se předem objednat.

Dále viz: http://www.dernerova-milada.cz/news/prihlasky-na-stredni-skoly-a-odborna-uciliste/

DODATEK:

MUDr. Sáblíková ml.:

Na potvrzení přihlášky k lékaři je třeba se předem objednat, protože celý proces zahrnuje prohlídku, posouzení vhodnosti a nevhodnosti volby střední školy z hlediska zdravotních rizik, vystavení posudku a toto je časově náročnější a nelze to vše správně provést za běžného provozu bez čekání. Žáci musí mít přihlášky řádně vyplněné, zejména s důrazem na správný název školy, oboru a jeho číslo, bez tohoto nelze vystavit posudek. Vystavení posudku není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tudíž se za něj platí.


ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

POZOR!

Vycházející žáci obdrží DVA VÝTISKY PŘIHLÁŠEK SPOLU S POLOLETNÍM VYSVĚDČENÍM,

Obě přihlášky současně odevzdají řádně vyplněné k potvrzení ředitelem školy O.Dvořákovi do 15. února. 

 

TERMÍNY TESTŮ STÁTNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2021
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 14. dubna 2021
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 13. dubna 2021
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 15. dubna 2021
První náhradní termín 12. května 2021
Druhý náhradní termín 13. května 2021

 


ČTĚTE "POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK LÉKAŘEM" (viz výše)!
DOPORUČUJI DÁLE NEOTÁLET S OBJEDNÁNÍM,

POKUD PŘÍSLUŠNÁ ŠKOLA VYŽADUJE POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY LÉKAŘEM.
 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

(aktualizováno 29. 8. 2019):

   
atlasskolstvi.cz Vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.   

infoabsolvent.cz Pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty; nabídka škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce (informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce) a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou usnadnit volbu studia.

seznamskol.eu Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

katalog.nsp.cz Národní soustava povolání.

stredniskoly.cz Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, databáze středních škol.

zpd.nuov.cz/ Skupiny oborů.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce.

startnatrhprace.cz Start na trh práce.

uiv.cz Rozcestník - statistika školství.

portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

narodni-kvalifikace.cz Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice (podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání).

rejskol.msmt.cz Rejstřík škol.

mamenato.cz Kompetence pro trh práce.


VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH po 1. kole příjímacího řízení najdete na příslušných webech krajských úřadů:

kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp Kraj Vysočina.

jmskoly.cz Jihomoravský kraj.


PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE:

kampomaturite.cz Poradenství v přípravě ke studiu na VŠ.

vysokeskoly.cz Katalog vysokých škol a další informace.


PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ:

ec.europa.eu eures.cz europass.cz