ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Kariérní poradce

Konzultační hodiny:

od začátku října 2018 do konce dubna 2019 vždy po předchozí dohodě
(telefon, e-mail)

 

Žákům, případně jejich rodičům nabízím pomoc v otázkách spojených s volbou povolání, a to především:

 • besedy s žáky v rámci hodin výchovy k občanství
 • pomoc s výběrem nerozhodnutým žákům a žákům handicapovaným:

  - všichni žáci (doporučeno především žákům v 7. až 9. ročníku) mají možnost si udělat testy k volbě povolání: Dotazník zájmů, Dotazník dovedností a Profitest
  - vycházející žáci jsou seznamováni s problematikou volby povolání v rámci hodin výchovy k občanství, mimo jiné i s možnostmi studia řemeslných oborů na Vysočině
 • pomoc s orientací v platných právních předpisech
 • kontakty na odborníky
 • tištěné materiály, CD, videokazety
 • zprostředkování besed a exkurzí na středních školách a podnicích
 • přístup k internetu
 • pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školy, případně s odvoláním proti nepřijetí

OBSAH:

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK LÉKAŘEM

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

DŮLEŽITÉ ODKAZY

VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE

PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ

VZDĚLÁVÁNÍ, TRH PRÁCE, DALŠÍ

INFORMACE ZE STŘEDNÍCH ŠKOL


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY NALEZNETE NA WEBECH:

http://www.infoabsolvent.cz


http://www.cermat.cz

 

dále na webech:

 

MINISTERSTVA ŠKOLSVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZDE

 

CENTRA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ (CERMAT) ZDE

O ODVOLACÍM ŘÍZENÍ SE DOČTETE ZDE

VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO 1. KOLE NALEZNETE ZDE


POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK LÉKAŘEM:

Pokud má žák preventivní prohlídku u dětského lékaře starší než 3 měsíce, musí jít znovu na prohlídku kvůli posouzení zdravotní způsobilosti před nástupem na střední školu (pro potrvrzení lékaře na přihlášce).

Na přihlášce musí být vyplněný kód studijního oboru; najdete ho na atlasskolstvi.cz.

Na prohlídku u dětského lékaře je třeba se předem objednat.

Dále viz: http://www.dernerova-milada.cz/news/prihlasky-na-stredni-skoly-a-odborna-uciliste/

DODATEK:

MUDr. Sáblíková ml.:

Na potvrzení přihlášky k lékaři je třeba se předem objednat, protože celý proces zahrnuje prohlídku, posouzení vhodnosti a nevhodnosti volby střední školy z hlediska zdravotních rizik, vystavení posudku a toto je časově náročnější a nelze to vše správně provést za běžného provozu bez čekání. Žáci musí mít přihlášky řádně vyplněné, zejména s důrazem na správný název školy, oboru a jeho číslo, bez tohoto nelze vystavit posudek. Vystavení posudku není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tudíž se za něj platí.


ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

POZOR! V naší škole OBDRŽÍ VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI DVA VÝTISKY PŘIHLÁŠEK SPOLU S POLOLETNÍM VYSVĚDČENÍM,
OBĚ PŘIHLÁŠKY SOUČASNĚ ODEVZDAT VYPLNĚNÉ K POTVRZENÍ ŘEDITELEM ŠKOLY
M. SOBOTKOVI NEJPOZDĚJI DO 15. ÚNORA 2019!

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

První řádný termín - čtyřleté obory 12. dubna 2019
První řádný termín - šestileté a osmileté obory 16. dubna 2019
Druhý řádný termín - čtyřleté obory 15. dubna 2019
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2019
První náhradní termín 13. května 2019
Druhý náhradní termín 14. května 2019


ČTĚTE "POTVRZOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK LÉKAŘEM" (viz výše)!
DOPORUČUJI DÁLE NEOTÁLET S OBJEDNÁNÍM,

POKUD PŘÍSLUŠNÁ ŠKOLA VYŽADUJE POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY LÉKAŘEM.
 

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

(aktualizováno 12. 11. 2019):

   
atlasskolstvi.cz Vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, vyšší odborné školy. Školy můžete vyhledat dle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kriterií.   

infoabsolvent.cz Pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty; nabídka škol a oborů vzdělávání, profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce (informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce) a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou usnadnit volbu studia.

occupationsguide.cz Průvodce světem povolání (PSP) - informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových dialogů, nabízí řadu způsobů jak si vybrat nejvhodnější povolání podle zájmů, dovedností a řady dalších kritérií, umožňuje získat informace a užitečné návody o tom, jak úspěšně vstoupit (i opětovně) na trh práce; nenajdete zde konkrétní školy připravující na specifická povolání.    

seznamskol.eu Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

katalog.nsp.cz Národní soustava povolání.

stredniskoly.cz Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, databáze středních škol.

zpd.nuov.cz/ Skupiny oborů.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly Informace o školách a oborech.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol Počty absolventů škol evidovaných na úřadech práce.

startnatrhprace.cz Start na trh práce.

uiv.cz Rozcestník - statistika školství.

portal.mpsv.cz/sz/local/zr_info Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

narodni-kvalifikace.cz Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice (podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání).

rejskol.msmt.cz Rejstřík škol.

mamenato.cz Kompetence pro trh práce.


VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH po 1. kole příjímacího řízení najdete na příslušných webech krajských úřadů:

kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp Kraj Vysočina.

jmskoly.cz Jihomoravský kraj.


PRO TY, KTEŘÍ VIDÍ DÁLE:

kampomaturite.cz Poradenství v přípravě ke studiu na VŠ.

studentin.cz O vysokém školství.

vysokeskoly.cz Katalog vysokých škol a další informace.


PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ:

ec.europa.eu eures.cz europass.cz


VZDĚLÁVÁNÍ, TRH PRÁCE, DALŠÍ:

portal.mpsv.cz Integrovaný portál MPSV

portal.mpsv.cz/sz/call_centrum Call centrum (kontaktní centrum) služeb zaměstnanosti – poradenská linka.

portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly Informace o školách, oborech a počtech absolventů škol evidovaných na úřadech práce.


INFORMACE ZE STŘEDNÍCH ŠKOL:

SOŠ a SOU Polička, Čs. armády 485 - nejoceňovanější gastronomická škola v ČR:

Dny otevřených dveří: 13.11. a 12. 12. 2018, 14. 1. a 14. 2. 2019

Web školy: http://soupolicka.cz/