ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Výchovná poradkyně - Tomková Romana, Mgr.

Konzultační hodiny:

pondělí 13,30 – 14,30 nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě

(zástupci ředitele - přízemí)

Doporučení PPP a SPC

28. 6. 2018

Od září 2016 vydávají pedagogicko-psychologické poradny tzv. Doporučení PPP. Co se s tímto doporučením děje po jeho "příchodu" do školy?

Z činnosti výchovné poradkyně

26. 7. 2014

Z dotazníkového šetření, které v minulosti proběhlo v naší škole, vyplynulo, že si rodiče nejčastěji spojují výchovného poradce s pomocí žákům při volbě střední školy a následně při podávání přihlášek na vybranou školu. Toto je však pouze jedna z aktivit výchovného poradce (v naší škole je kariérní poradenství svěřeno M. Sobotkovi). Ráda bych rozšířila Vaše povědomí o práci výchovné poradkyně, proto na následujících řádcích uvádím některé z mých činností:

Specifické poruchy učení a chování

26. 7. 2014

Někdy na žádost rodičů, jindy na doporučení vyučujících jsou někteří naši žáci odesíláni k vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě provedených vyšetření stanoví psycholog důvod problémů dítěte ve škole a doporučí rodičům i škole, jak dítku pomoci při zvládání školních povinností.