ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Žákovský parlament ve školním roce 2019 / 2020

Shrnutí činnosti za minulý školní rok.

 

V žákovském parlamentu školy jsou tradičně zastoupeny třídy od 4. do 9. ročníku (v tomto školním roce to bylo 13 tříd). Po většinu školního roku se žáci na schůzky parlamentu scházeli ve středu nebo ve čtvrtek o velké přestávce. 

Na schůzkách byla nejčastěji projednávána příprava jednotlivých akci, náměty a případné problémy ze strany žáků. 

Během školního roku zorganizoval žákovský parlament následující akce: 

 • turnaj v piškvorkách (+ účast družstva žáků 7. ročníku na okresním kole ve Žďáře n. S.) 

 • zapojení do společenské akce “Taneční s Úsměvem” - spolupráce s místním sdružením Úsměváčci, příprava taneční lekce a účast na dalších hodinách (žáci 9. ročníku) 

 • rozsvěcování vánočního stromečku ve vestibulu školy (tradičně ve spolupráci se sborem Koťata a školní družinou) 

 • adventní sbírka pro sdružení Úsměváčci (výtěžek 1330,- Kč) 

 • školní adventní kalendář - drobné úkoly pro zpestření adventu pro celou školu 

 • Mikulášská nadílka ve škole (žáci 8. a 9. tříd) 

 • pomoc při dnech otevřených dveří pro budoucí prvňáčky i další zájemce 

 • sběr pomerančové kůry (cca 150 kg), a PET víček (cca 650 kg) 

 • “Barevný týden” - celoškolní soutěž tříd 

 • organizace zájezdu do divadla pro žáky 2. stupně - divadlo Radost Brno - divadelní představení Kytice (leden 2020), Horácké divadlo Jihlava - divadelní představení Škola základ života (leden 2020) 

 • pokračování v projektu Adopce na dálku (bez sbírky, příspěvek uhrazen z přebytku z předchozích let) 

 • “Ponožkový den” - letos v domácím prostředí, informace a fotografie na webu 

Některé další plánované akce (sběr papíru, vítaní jara a vypouštění balonků, …) nemohly z důvodu uzavření škol proběhnout.  

 

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.