ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Připravujeme, plánujeme

    Akce
  3.4. Týden v ŠD - Jsem chodec a cyklista
  4.4. Okresní kolo olympiády ČJ
  4.4. Okresní kolo fyzikální olympiády
  4.4. Bystřicko čte dětem - Eden - 5.AB
  5.4. Pythagoriáda - školní kolo
  6.4. Zápis do 1.tř.
  6.4. Ředitelské volno
  9.4. Týden v ŠD - Poznáváme vesmír
  9.4.-17.4. Testování SCIO - 5.r.
  9.4. Přebor školy ve skoku vysokém
  10.4. Návštěva Městské knihovny - 4.ABC
  11.4. Turnaj ve vybíjené - Žďár n.S.
  12.4. Okresní kolo biologické olympiády
  13.4. Soutěž DDM Čtyřlístek
  16.4 Týden v ŠD - Ochrana přírody
  16.4. Čtvrtletní predagogická rada
  17.4. Okresní kolo matematické olympiády
  18.4. Preventivní program 6.A, 5.B
  19.4. Prevence dětských úrazů - 3.AB
  20.4. Den Země - akce Čistá Vysočina
  20.4. Návštěva Čističky odpadních vod - 5.AB
  23.4. Týden v ŠD - Čarodějnický rej
  23.4.-24.4. Dentální hygiena - 1.-5.r.
  23.4. Okresní kolo biologické olympiády
  24.4. Exkurze 3.AB - Hulice
  25.4. McDonalds Cup
  26.4. První pomoc do škol - 8.AB
  26.4. Výchovný koncert ZUŠ - 1.-4.r.
  30.4. Ředitelské volno