ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Žákovský parlament

Žákovský parlament v Základní škole T.G.Masaryka funguje od roku 1997.

Jeho členy se stávají zástupci 4. – 9. tříd.

Ve školním roce 2017 - 2018 je v žákovském parlamentu zastoupeno 13 tříd.

Do školního sněmu bylo zvoleno 26 mluvčích tříd a jejich zástupců. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba.

Pro letošní školní rok byla předsedkyní žákovského parlamentu zvolena Eliška Vičarová z 9.B.

Žákovskou radu dále tvoří: Tereza Exlová (9.A) - místopředsedkyně,  Eva Kolářová (7.A) - mluvčí, Petr Buchta, Michal Mach (8.A) - spolupráce se školním časopisem a webem, Kristýna Exlová (9.A) - spolupráce se ŠJ a bufetem, Aneta Hájková, Andrea Skalníková (8.A) - nástěnkáři.

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.