ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Provoz školy od 12.10.2020

Vážení rodiče,

na základě krizových opatření vlády dochází od pondělí 12.10.2020 k omezení provozu škol a školských zařízení.

 Pro 1. stupeň zůstává režim vyučování stejný, omezení se týká zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění. Výuka plavání nebude probíhat.

Školní družiny fungují rovněž i nadále za stávajících podmínek.

U 2. stupně se zavádí střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

V týdnu od 12.10. pokračují žáci 6. a 7. ročníku v dosavadním režimu školní výuky, tedy prezenčně ve škole. Žáci 8. a 9. ročníku přecházejí na distanční způsob vzdělávání (podobně jako v jarních měsících).

V týdnu od 19.10. se ročníky ve způsobu výuky prostřídají. Bližší informace obdrží žáci 2. stupně i jejich rodiče prostřednictvím EduPage.

Stravování  za dotovanou cenu je zajištěno také pro žáky v režimu distanční výuky, pouze bude třeba si obědy objednávat a z provozních důvodů nebude jejich konzumace možná ve školní výdejně. Žáci si budou moci obědy odnášet domů, doba pro jejich výdej je stanovena od 13:50 hod. do 14:15 hod.

MŠMT vyhlašuje na 26.10. a 27.10. dva dny volna - ruší se tedy námi dříve vyhlášené ředitelské volno. 28.10. je státní svátek, 29.10 a 30.10.2020 dva dny řádných podzimních prázdnin.

 

Přílohy:

Opatření MŠMT

Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády