ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2019 / 2020

Matematika – příprava k přijím. zk.

9. A, B

D. Kuncová

Český jazyk – příprava k přijím. zk.

9. A, B

J. Koscielniaková,

M. Nebolová

Malý kuchtík

2. – 5. roč.

Z. Ťupová

Deskové hry

2. - 5. roč.

L. Dvořáková

Flétna

1. - 5. roč.

J. Bártová

Knihovnický

1. – 5. roč.

H. Nosková

Pěvecký sbor 1. – 5. roč.

H. Nosková

Pěvecký sbor

6. – 9. roč.

Z. Šilhánová

Psaní na klávesnici

6. – 9. roč.

M. Horáková

Angličtina hrou

2. - 3. roč.

E. Poláchová,

I. Blajzeová

Pohybové aktivity

1. – 5. roč. I. Moncmanová

Míčové hry - chlapci

6. – 9. roč. V. Martincová
Míčové hry - dívky
6. – 9. roč.

V. Šiborová