ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Žákovský parlament

Žákovský parlament v Základní škole T.G.Masaryka funguje od roku 1997.

Jeho členy se stávají zástupci 4. – 9. tříd.

Ve školním roce 2020 / 2021 je v žákovském parlamentu zastoupeno 13 tříd.

Do školního sněmu bylo zvoleno 26 mluvčích tříd a jejich zástupců. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba.

Pro letošní školní rok byl předsedou  žákovského parlamentu zvolen Max Bukal (8.A). 

Žákovskou radu dále tvoří: Pavel Šilhán (7.C) - místopředseda, Michaela Chrástová (9.B) - mluvčí, Daniela Roháčková (7.B- školní časopis, Rostislav Strašil (9.B) - web, Matěj Novotný (7.B) - jídelna, bufet; Sára Gregorová (6.B) - nástěnka. 

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.