ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Žákovský parlament

Žákovský parlament v Základní škole T.G.Masaryka funguje od roku 1997.

Jeho členy se stávají zástupci 4. – 9. tříd.

Ve školním roce 2021 / 2022 je v žákovském parlamentu zastoupeno 13 tříd.

Do školního sněmu bylo zvoleno 26 mluvčích tříd a jejich zástupců. Účastnit se jednání nemusí oba zástupci ze třídy, stačí pouze docházka jednoho z nich. Hlasovací právo však mají oba.

Pro letošní školní rok byl předsedou  žákovského parlamentu zvolen Petr Šibor (9.A)

Žákovskou radu dále tvoří: Pavel Šilhán (8.C) - místopředseda, Dominik Pokorný (9.B), Natálie Skalníková a Daniela Roháčková (8.B) - mluvčí, Aleš Slaný (9.B)- školní časopis a web, David Štorek (9.A) - jídelna, bufet; Kamila Roháčková (4.A) - nástěnka. 

Žákovský parlament hájí zájmy dětí, vyslovuje se k otázkám školy. Může vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Náplní práce žákovského parlamentu je i aktivní zapojení žáků do různých dovednostních nebo vědomostních soutěží. Připravuje různé školní akce během roku.