ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Chcete se seznámit s genetickou metodou čtení?

27. 2. 2017

Nácvik čtení genetickou metodou je rozdělen do tří etap:

Cílem první etapy je motivovat děti ke čtení. Využívá se zkušenosti většiny dětí, které přicházejí do prvních tříd, že se umí podepsat hůlkovým písmem, nebo se to brzy naučí. Několik prvních týdnů ve škole se tedy seznamují s velkou tiskací abecedou, skládají slova, učí se podepsat sebe, své kamarády a zkouší číst a zapisovat jednoduché nápisy.

Cílem druhé etapy je vytvořit základní čtenářské návyky. Žáci si to, co přečtou, hned zapíší. Čtení a psaní se vzájemně ovlivňují. Psaní silně podporuje schopnost číst, žáci si snáze zapamatovávají písmena, čtení zase napomáhá lepším výsledkům v psaní. V této etapě se pracuje pouze s velkými tiskacími písmeny a děti zapisují hůlkovým písmem, které je jednoduché, stojaté a bez ozdob. Má být ovšem pouze prostředkem ke snadnému vyjádření myšlenky a průpravou k psaní latinkou.

Po získání základních čtenářských dovedností na textech psaných velkými tiskacími písmeny se ve třetí etapě uplatňuje transfer. Již koncem první fáze nácviku čtení některé děti poznávají malá tištěná písmena (běžně např. v, o, c, č, s, š, z, ž, ale také i, j, p, k). Této shody se využívá při výběru jednoduchých slov, na kterých si vyvozují a ukazují další písmena.

            I ve třetí fázi se pokračuje v pravidelném hláskovém rozkladu a skladu slov již delších a obtížnějších. Pozornost je věnována i posilování sluchového rozlišování tvrdých a měkkých slabik ve slovech (hody – hodí, tiká – tykadla, ...).

Děti čtou svým tempem, nespěchá se na ně, ani se nevyvíjí tlak na vyšší výkon. Učitel respektuje různé dispozice dětí ke čtení.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.