ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Chcete se seznámit s genetickou metodou čtení?

27. 2. 2017

Nácvik čtení genetickou metodou je rozdělen do tří etap:

Cílem první etapy je motivovat děti ke čtení. Využívá se zkušenosti většiny dětí, které přicházejí do prvních tříd, že se umí podepsat hůlkovým písmem, nebo se to brzy naučí. Několik prvních týdnů ve škole se tedy seznamují s velkou tiskací abecedou, skládají slova, učí se podepsat sebe, své kamarády a zkouší číst a zapisovat jednoduché nápisy.

Cílem druhé etapy je vytvořit základní čtenářské návyky. Žáci si to, co přečtou, hned zapíší. Čtení a psaní se vzájemně ovlivňují. Psaní silně podporuje schopnost číst, žáci si snáze zapamatovávají písmena, čtení zase napomáhá lepším výsledkům v psaní. V této etapě se pracuje pouze s velkými tiskacími písmeny a děti zapisují hůlkovým písmem, které je jednoduché, stojaté a bez ozdob. Má být ovšem pouze prostředkem ke snadnému vyjádření myšlenky a průpravou k psaní latinkou.

Po získání základních čtenářských dovedností na textech psaných velkými tiskacími písmeny se ve třetí etapě uplatňuje transfer. Již koncem první fáze nácviku čtení některé děti poznávají malá tištěná písmena (běžně např. v, o, c, č, s, š, z, ž, ale také i, j, p, k). Této shody se využívá při výběru jednoduchých slov, na kterých si vyvozují a ukazují další písmena.

            I ve třetí fázi se pokračuje v pravidelném hláskovém rozkladu a skladu slov již delších a obtížnějších. Pozornost je věnována i posilování sluchového rozlišování tvrdých a měkkých slabik ve slovech (hody – hodí, tiká – tykadla, ...).

Děti čtou svým tempem, nespěchá se na ně, ani se nevyvíjí tlak na vyšší výkon. Učitel respektuje různé dispozice dětí ke čtení.