ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Předměty

 Předmět Vyučující
Anglický jazyk Blajzeová Ivana Mgr. / Němcová Jitka Mgr. / Hanychová Radka Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr.
Český jazyk a literatura Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr. / Nebolová Marie Mgr. / Němcová Jitka Mgr.
Člověk a moderní svět Černá Marcela Mgr.
Člověk a svět práce Sobotka Miloslav
Dějepis Horáková Marie Mgr./ Nebolová Marie Mgr. / Sobotka Miloslav
Fyzika Vencálek Radoslav RNDr. / Kuncová Dana Mgr.
Hudební výchova Sláma Jaroslav Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr. / Nosková Hana Mgr.
Chemie Černá Marcela Mgr. / Kuncová Dana Mgr.
IKT Sobotka Miloslav
Matematika Kuncová Dana Mgr. / Blajzeová Ivana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Náboženství Rozehnal Karel MUDr. Mgr. / Čechová Jitka Mgr. Bc. / Peňázová Vladimíra Ing.
Německý jazyk Horáková Marie Mgr.
Pracovní činnosti Jeřábková Jitka Mgr.
Přírodopis Černá Marcela Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Psaní na klávesnici Horáková Marie Mgr. 
Ruský jazyk Hanychová Radka Mgr. / Martincová Veronika Mgr. 
Sborový zpěv Nosková Hana Mgr.
Sportovní hry Šiborová Věra Mgr. / Martincová Veronika Mgr.
Sportovní výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Tělesná výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Vaření Horáková Marie Mgr.
Výchova ke zdraví Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova k občanství Sobotka Miloslav / Němcová Jitka Mgr. / Hanychová Radka Mgr.
Výtvarná výchova Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr.
Výtvarné techniky Koscielniaková Jana Mgr.
Zeměpis Horáková Marie Mgr. / Klusáková Romana Mgr. / Nebolová Marie Mgr.
1. stupeň Bártová Jana Mgr. / Čuhelová Iveta Mgr. / Gregorová Marie Mgr. /  Chlumská Věra Mgr. / Mejzlíková Eva Mgr. / Nosková Hana Mgr./ Poláchová Eva Mgr. / Šikulová Jana Mgr. / Ťupová Zdeňka Mgr. / Uhlířová Pavlína Mgr. / Zítková Jana Mgr.