ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Předměty

 Předmět Vyučující
Anglický jazyk

Blajzeová Ivana Mgr. / Dvořáková Kateřina Mgr. / Němcová Jitka Mgr. / Hanychová Radka Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr.

Český jazyk a literatura Dvořák Ondřej Mgr. / Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr. / Nebolová Marie Mgr. / Němcová Jitka Mgr.
Člověk a moderní svět Černá Marcela Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr. / Šebková Petra Mgr.
Člověk a svět práce Horáková Marie Mgr. / Sobotka Miloslav
Dějepis Horáková Marie Mgr./ Šebková Petra Mgr.
Fyzika Dvořák Ondřej Mgr. / Řehořová Jana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr. 
Hudební výchova Sláma Jaroslav Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr. / Nosková Hana Mgr.
Chemie Černá Marcela Mgr. / Kuncová Dana Mgr.
IKT Dvořák Ondřej Mgr.
Matematika Kuncová Dana Mgr. / Blajzeová Ivana Mgr. / Řehořová Jana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Náboženství Rozehnal Karel MUDr. Mgr. / Čechová Jitka Mgr. Bc. / Peňázová Vladimíra Ing.
Německý jazyk Šebková Petra Mgr.
Pracovní činnosti Dvořák Ondřej Mgr. / Černá Marcela Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Přírodopis Černá Marcela Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Psaní na klávesnici Horáková Marie Mgr. 
Ruský jazyk Horáková Marie Mgr. / Martincová Veronika Mgr. 
Tělesná výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova ke zdraví Martincová Veronika Mgr. 
Výchova k občanství Martincová Veronika Mgr. / Sobotka Miloslav / Šebková Petra Mgr. 
Výtvarná výchova Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr.
Výtvarné techniky Koscielniaková Jana Mgr.
Zeměpis Dvořáková Kateřina Mgr. / Horáková Marie Mgr. / Klusáková Romana Mgr. 
1. stupeň Bártová Jana Mgr. / Čuhelová Iveta Mgr. / Gregorová Marie Mgr. /  Chlumská Věra Mgr. / Mejzlíková Eva Mgr. / Nosková Hana Mgr./ Poláchová Eva Mgr. / Šikulová Jana Mgr. / Ťupová Zdeňka Mgr. / Uhlířová Pavlína Mgr. / Zítková Jana Mgr.