ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Předměty

 Předmět Vyučující
Anglický jazyk

Blajzeová Ivana Mgr. / Němcová Jitka Mgr. / Hanychová Radka Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr./ Špatková Hana Mgr.

Český jazyk a literatura Dvořák Ondřej Mgr. / Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr. / Nebolová Marie Mgr. / Němcová Jitka Mgr.
Člověk a moderní svět Černá Marcela Mgr. 
Člověk a svět práce Horáková Marie Mgr. / Dvořák Ondřej Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Dějepis Horáková Marie Mgr. / Nebolová Marie Mgr. / Špatková Hana Mgr.
Fyzika Dvořák Ondřej Mgr. / Kuncová Dana Mgr. / Řehořová Jana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr. 
Hudební výchova Janků Michal Mgr. / Sláma Jaroslav Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr.
Chemie Černá Marcela Mgr. / Kuncová Dana Mgr.
IKT Dvořák Ondřej Mgr. / Janků Michal Mgr.
Matematika Kuncová Dana Mgr. / Blajzeová Ivana Mgr. / Řehořová Jana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Náboženství Rozehnal Karel MUDr. Mgr. / Čechová Jitka Mgr. Bc. / Peňázová Vladimíra Ing.
Německý jazyk Dvořáková Kateřina Mgr. / Horáková Marie Mgr.
Pracovní činnosti Černá Marcela Mgr. / Janků Michal Mgr.
Přírodopis Černá Marcela Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Psaní na klávesnici Horáková Marie Mgr. 
Ruský jazyk Hanychová Radka Mgr. / Martincová Veronika Mgr. 
Tělesná výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova ke zdraví Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova k občanství Černá Marcela Mgr. / Janků Michal Mgr. / Martincová Veronika Mgr. / Nebolová Marie Mgr.
Výtvarná výchova Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr.
Výtvarné techniky Koscielniaková Jana Mgr.
Zeměpis Dvořáková Kateřina Mgr. /  Klusáková Romana Mgr. 
1. stupeň Bártová Jana Mgr. / Čuhelová Iveta Mgr. / Gregorová Marie Mgr. /  Chlumská Věra Mgr. / Mejzlíková Eva Mgr. / Nosková Hana Mgr./ Poláchová Eva Mgr. / Šikulová Jana Mgr. / Ťupová Zdeňka Mgr. / Uhlířová Pavlína Mgr. / Zítková Jana Mgr.