ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Předměty

 Předmět Vyučující
Anglický jazyk

Gregorová Klára Mgr. / Hanychová Radka Mgr. / Němcová Jitka Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr./ Špatková Hana Mgr.

Český jazyk a literatura Dvořák Ondřej Mgr. / Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr. / Nebolová Marie Mgr. / Němcová Jitka Mgr.
Člověk a moderní svět Vencálek Radoslav RNDr.
Člověk a svět práce Dvořáková Kateřina Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Dějepis Nebolová Marie Mgr. / Špatková Hana Mgr.
Fyzika Řehořová Jana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr. 
Hudební výchova Sláma Jaroslav Mgr. / Šilhánová Zdenka Mgr. / Žižka Jaromír, dipl. um.
Chemie Černá Marcela Mgr. / Kuncová Dana Mgr.
Matematika Kuncová Dana Mgr. / Blajzeová Ivana Mgr. / Řehořová Jana Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Náboženství Rozehnal Karel MUDr. Mgr. / Čechová Jitka Mgr. Bc. / Peňázová Vladimíra Ing.
Německý jazyk Dvořáková Kateřina Mgr. / Tomanová Hana Mgr.
Pracovní činnosti Černá Marcela Mgr. / Vencálek Radoslav RNDr.
Přírodopis Černá Marcela Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Ruský jazyk Martincová Veronika Mgr. 
Tělesná výchova Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova ke zdraví Martincová Veronika Mgr. / Šiborová Věra Mgr.
Výchova k občanství Černá Marcela Mgr. / Gregorová Klára Mgr. /  Němcová Jitka Mgr.
Výtvarná výchova Jeřábková Jitka Mgr. / Koscielniaková Jana Mgr.
Zeměpis Dvořáková Kateřina Mgr. /  Tomková Romana Mgr. / Nebolová Marie Mgr. 
1. stupeň Bártová Jana Mgr. / Čuhelová Iveta Mgr. / Gregorová Marie Mgr. /  Chlumská Věra Mgr. / Janků Michal Mgr. / Mejzlíková Eva Mgr. / Nosková Hana Mgr./ Poláchová Eva Mgr. / Šikulová Jana Mgr. / Ťupová Zdeňka Mgr. / Uhlířová Pavlína Mgr. / Zítková Jana Mgr.