ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Člověk a moderní svět

Charakteristika předmětu:

Předmět je koncipován na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které vzešly z mezirezortních jednání ministerstev a ve spolupráci s Úřadem vlády a Výborem na ochranu rodičovských práv. Na základě těchto jednání byla do RVP ZV včleněna aktuální témata z oblastí: Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost.
Cílem je seznámit žáky s problematikou těchto okruhů a naučit je orientovat se v praktických životních situacích.

Pomůcky a domácí úkoly:

Seznam pomůcek ČaMS pro 5. a 6. ročník:

  • školní sešit č. 520
  • propiska, tužka, pravítko, barevné pastelky