ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Hejného matematika děti baví

27. 2. 2017

Matematiku vyučujeme metodou profesora Milana Hejného. V prvním ročníku probíhá výuka v několika fázích, které se vzájemně prolínají.

 

 1. Rozvoj prostorové orientace

Žáci se učí orientovat v prostoru, poznávají význam pojmů nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nad, pod, za.

2. Budování představy čísla a jeho zápis číslicí

Od počátku se v dětech buduje názorná představa čísla manipulací s předměty (např. kolečka, kuličky), s prsty nebo zapisováním čárkami. Děti mohou zapisovat pomocí čárek tak dlouho, dokud představu čísla nezískají. Potom se učí číst číslice, později čísla číslicemi zapisují a nakonec se dostávají k zápisu příkladu.

 3. Rozvoj rytmu

V tomto období se také rozvíjí rytmus. Žáci se učí básničky, které vytleskávají a chodí při nich – krokují.

 4. Přechod k matematickým prostředím

Tato prostředí vycházejí z vlastních zkušeností dětí.

  • Součtové trojúhelníky – v tomto prostředí se děti pohybují již v období budování představy čísla. Sčítají předměty, zvířátka a řeší ty nejjednodušší součtové trojúhelníky.
  • Krokování (viz video 1, video 2, video 3, video 4) – prostředí vychází z období rozvoje rytmu, kdy žáci krokují. Sčítají a odčítají kroky na krokovacím pásu nebo na schodech. Později kroky zapisují šipkami.
  • Krychlové stavby (viz video 5, video 6) – prostředí navazuje na hru dětí s dřevěnými kostkami. Žáci počítají krychle, staví komíny, porovnávají jejich výšky, staví podle plánů a plány staveb tvoří.
  • Dřívkové tvary - skládáním z dřívek poznávají čtverec, obdélník a trojúhelník.
  • Origami – překládáním a skládáním papíru se seznamují s vlastnostmi výše zmíněných geometrických tvarů a vystřihují papírové dečky.
  • Autobus (viz video 7, video 8) – děti projíždějí s maketou autobusu a figurkami igráčků jednotlivými autobusovými zastávkami a zjišťují, kolik cestujících nastoupilo, vystoupilo a jelo. Zpočátku samy úlohy tvoří a osoby počítají zpaměti, později počty cestujících zapisují do tabulky, kterou během první třídy vytvoří.
  • Slovní úlohy – řeší úlohy s penězi, o věku a další. Úlohy také samy tvoří.

 

V 1. třídě ještě poznávají prostředí Hadi, Pavučiny, Sousedé, Neposedové, Kostkové hry, ve kterých hravou formou sčítají a odčítají, Parkety, kde získávají zkušenosti s rovinnými tvary, Výstaviště a Barevné trojice.

 V každém dalším ročníku přibývají nová prostředí. Například ve 2. ročníku Sova, Oblékání krychle (viz video 9), Zvířátka dědy Lesoně, Násobilkové obdélníky, Rodokmen, Geodeska (viz video 10), Cyklotrasy a další.

Děti počítají svým tempem. Při práci používají různé pomůcky, které jsou přílohou učebnice nebo je dostanou ve škole (krokovací pás, počítadlo, karty s čísly, hrací kostky, mince, sadu barevných kostek, geometrické tvary, atd.). Učivo v učebnicích je rozvrženo přiměřeně, s ohledem na každého žáka. Úlohy v učebnicích jsou odlišné od tradiční matematiky, ale děti baví jejich různorodost. Výsledky se sice dostavují pomaleji, ale jsou trvalé. Poznatky žáci nepřebírají od učitele, ale přemýšlením, diskusí se spolužáky a metodou pokus – omyl je sami objevují. To jim přináší radost a motivaci do další práce.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.