ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Hejného matematika děti baví

27. 2. 2017

Matematiku vyučujeme metodou profesora Milana Hejného. V prvním ročníku probíhá výuka v několika fázích, které se vzájemně prolínají.

 

 1. Rozvoj prostorové orientace

Žáci se učí orientovat v prostoru, poznávají význam pojmů nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nad, pod, za.

2. Budování představy čísla a jeho zápis číslicí

Od počátku se v dětech buduje názorná představa čísla manipulací s předměty (např. kolečka, kuličky), s prsty nebo zapisováním čárkami. Děti mohou zapisovat pomocí čárek tak dlouho, dokud představu čísla nezískají. Potom se učí číst číslice, později čísla číslicemi zapisují a nakonec se dostávají k zápisu příkladu.

 3. Rozvoj rytmu

V tomto období se také rozvíjí rytmus. Žáci se učí básničky, které vytleskávají a chodí při nich – krokují.

 4. Přechod k matematickým prostředím

Tato prostředí vycházejí z vlastních zkušeností dětí.

  • Součtové trojúhelníky – v tomto prostředí se děti pohybují již v období budování představy čísla. Sčítají předměty, zvířátka a řeší ty nejjednodušší součtové trojúhelníky.
  • Krokování (viz video 1, video 2, video 3, video 4) – prostředí vychází z období rozvoje rytmu, kdy žáci krokují. Sčítají a odčítají kroky na krokovacím pásu nebo na schodech. Později kroky zapisují šipkami.
  • Krychlové stavby (viz video 5, video 6) – prostředí navazuje na hru dětí s dřevěnými kostkami. Žáci počítají krychle, staví komíny, porovnávají jejich výšky, staví podle plánů a plány staveb tvoří.
  • Dřívkové tvary - skládáním z dřívek poznávají čtverec, obdélník a trojúhelník.
  • Origami – překládáním a skládáním papíru se seznamují s vlastnostmi výše zmíněných geometrických tvarů a vystřihují papírové dečky.
  • Autobus (viz video 7, video 8) – děti projíždějí s maketou autobusu a figurkami igráčků jednotlivými autobusovými zastávkami a zjišťují, kolik cestujících nastoupilo, vystoupilo a jelo. Zpočátku samy úlohy tvoří a osoby počítají zpaměti, později počty cestujících zapisují do tabulky, kterou během první třídy vytvoří.
  • Slovní úlohy – řeší úlohy s penězi, o věku a další. Úlohy také samy tvoří.

 

V 1. třídě ještě poznávají prostředí Hadi, Pavučiny, Sousedé, Neposedové, Kostkové hry, ve kterých hravou formou sčítají a odčítají, Parkety, kde získávají zkušenosti s rovinnými tvary, Výstaviště a Barevné trojice.

 V každém dalším ročníku přibývají nová prostředí. Například ve 2. ročníku Sova, Oblékání krychle (viz video 9), Zvířátka dědy Lesoně, Násobilkové obdélníky, Rodokmen, Geodeska (viz video 10), Cyklotrasy a další.

Děti počítají svým tempem. Při práci používají různé pomůcky, které jsou přílohou učebnice nebo je dostanou ve škole (krokovací pás, počítadlo, karty s čísly, hrací kostky, mince, sadu barevných kostek, geometrické tvary, atd.). Učivo v učebnicích je rozvrženo přiměřeně, s ohledem na každého žáka. Úlohy v učebnicích jsou odlišné od tradiční matematiky, ale děti baví jejich různorodost. Výsledky se sice dostavují pomaleji, ale jsou trvalé. Poznatky žáci nepřebírají od učitele, ale přemýšlením, diskusí se spolužáky a metodou pokus – omyl je sami objevují. To jim přináší radost a motivaci do další práce.