ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Dějepis

Charakteristika předmětu:

  • Výuka dějepisu probíhá v nově zařízené a vybavené učebně dějepisu. Nově využíváme interaktivní tabuli, díky které je výuka názornější, pestřejší a pro řadu žáků i přitažlivější, žáci jsou více zapojováni do výuky. Ve vyučovacích hodinách pracují a využívají žáci různé zdroje informací – kromě učebnice mají k dispozici dějepisné atlasy, mapy, odborné publikace, encyklopedie.
  • Vítaným zpestřením je i další aktivita dětí, které si sami připravují různé referáty, aktuality, křížovky, doplňovačky pro své spolužáky.
  • Každoročně pro žáky sedmých ročníků pořádáme exkurzi do Kutné Hory a jejího okolí. Žáci se seznámí se životem středověkého města, navštíví i středověké stříbrné doly. Žáci 8. a 9. ročníků se mohou připravovat a zúčastnit olympiády z dějepisu.
  • Snažíme se žáky naučit se přemýšlet, hledat příčiny různých historických jevů, vyvozovat závěry a sdělovat je ostatním. Chtěli bychom, aby žáci v dějinách našli poučení pro svůj život, obohatit ho, vyvarovat se chyb, aby žáci poznali, že i dějepisné vědomosti mohou být pro ně užitečné, tedy naplňovat heslo „Historia magistra vitae“ (= dějepis je učitelkou života).

Pomůcky a domácí úkoly:

Seznam pomůcek do dějepisu (všechny ročníky):
učebnice příslušného ročníku
školní sešit č. 544
univerzální cvičný sešit č. 544
žáci 6. a 8. ročníků – testový sešit č. 524 (odevzdávají vyučujícímu)
příprava na hodiny: písemné úkoly se zpravidla nezadávají, žáci se připravují na hodiny ústně podle učebnice a zápisu ve školním sešitě.

Zápisy do sešitů: 6. 7. 8. 9.

Zajímavé odkazy:

http://www.virtualniarcheologie.cz/

http://decko.ceskatelevize.cz/zahady-toma-wizarda

http://faraon.wz.cz/umeni/umeni.htm

http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt