ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Matematika

Charakteristika předmětu:

 
 • Matematika a její aplikace je jednou z devíti vzdělávacích oblastí. V základním vzdělávání je tato oblast založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
 • Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
 • Cílem je naučit žáky používat získané dovednosti a vědomosti, což vyžaduje systematickou a soustředěnou práci samotných žáků. Nestačí si osvojit početní a konstrukční návyky. Obtížné je především rozvíjet cit pro jejich aplikace.
 • Matematické vzdělávání zahrnuje:
  - osvojování základních matematických pojmů,
  - vytváření zásoby matematických nástrojů,
  - rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním,
  - rozvíjení zkušeností s řešením úloh a problémů,
  - provádění rozboru problému,
  - zpřesňování vyjadřování a zdokonalování grafického projevu,
  - rozvíjení logického myšlení a úsudku.
 • Obsahem matematiky jsou čtyři tematické okruhy:
  - číslo a proměnná,
  - závislosti, vztahy a práce s daty,
  - geometrie v rovině a v prostoru,
  - nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky a domácí úkoly:

 

Pomůcky na každou hodinu M - obalený školní sešit č. 460 s podložkou, příslušný díl učebnice, pero, tužku, trojúhelník s ryskou, gumu

Na pokyn učitele - rýsovací potřeby (tužka č. 2 a č. 3, druhý trojúhelník nebo pravítko, kružítko, úhloměr ve stupních), MF tabulky

Domácí úkoly - jednou týdně (upřesněno v žákovské knížce), vypracovaný v domácím sešitě podepsaný rodiči