ZŠ Bystřice nad Pernštejnem - foto
o stránku zpět

Matematika

Charakteristika předmětu:

 
 • Matematika a její aplikace je jednou z devíti vzdělávacích oblastí. V základním vzdělávání je tato oblast založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
 • Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
 • Cílem je naučit žáky používat získané dovednosti a vědomosti, což vyžaduje systematickou a soustředěnou práci samotných žáků. Nestačí si osvojit početní a konstrukční návyky. Obtížné je především rozvíjet cit pro jejich aplikace.
 • Matematické vzdělávání zahrnuje:
  - osvojování základních matematických pojmů,
  - vytváření zásoby matematických nástrojů,
  - rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním,
  - rozvíjení zkušeností s řešením úloh a problémů,
  - provádění rozboru problému,
  - zpřesňování vyjadřování a zdokonalování grafického projevu,
  - rozvíjení logického myšlení a úsudku.
 • Obsahem matematiky jsou čtyři tematické okruhy:
  - číslo a proměnná,
  - závislosti, vztahy a práce s daty,
  - geometrie v rovině a v prostoru,
  - nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky a domácí úkoly:

 

Pomůcky na každou hodinu M - obalený školní sešit č. 460 s podložkou, příslušný díl učebnice, pero, tužku, trojúhelník s ryskou, gumu

Na pokyn učitele - rýsovací potřeby (tužka č. 2 a č. 3, druhý trojúhelník nebo pravítko, kružítko, úhloměr ve stupních), MF tabulky

Domácí úkoly - jednou týdně (upřesněno v žákovské knížce), vypracovaný v domácím sešitě podepsaný rodiči   

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.